Vlada usvojila Zakon o provedbi Uredbe EU kojom se osigurava visoka razina zaštite prava putnika

Photo TP symbol.JPG
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila prijedlog Zakona o provedbi Uredbe EU (181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o pravima putnika u prijevozu autobusima, i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004, kojom se putnicima autobusima osigurava visoka razina zaštite prava, a usporediva je sa zračnim, pomorskim i željezničkim prijevozom putnika.

Navedena Uredba utvrđuje pravila u prijevozu putnika autobusima koja se odnose na zabranu diskriminacije putnika u pogledu uvjeta prijevoza, prava putnika u slučaju nesreće nastale u prijevozu putnika autobusom, a koja za posljedicu ima smrt ili tjelesne ozljede putnika te gubitak ili oštećenje prtljage, pomoć osobama s invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću, minimum informacija koje se putniku trebaju dati prije početka i tijekom putovanja, prava putnika u slučaju otkazivanja putovanja ili kašnjenja te obradu prigovora putnika.

Nadležno tijelo za provedbu Uredbe i nadzor nad provedbom Uredbe i ovoga Zakona je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture. Tijelo nadležno za obavljanje inspekcijskog nadzora nad provedbom Uredbe je Inspekcija cestovnog prometa i cesta Ministarstva.

Zakonom se također utvrđuje način podnošenja i rješavanja prigovora putnika, prekršajne odredbe te izuzeća od primjene Uredbe. Izuzeća se odnose na unutarnji prijevoz putnika i međunarodni prijevoz, kod kojeg se bar jedno stajalište nalazi izvan područja Europske unije i to za razdoblje od četiri godine od dana početka primjene Uredbe, odnosno do 1. ožujka 2017. godine.

To znači da će u RH biti u primjeni odredbe Uredbe koje se odnose na  obveze prijevoznika i drugih pravnih i fizičkih osoba vezano za prava putnika u slučaju otkazivanja ili kašnjenja, utvrđivanje i primjenu nediskriminirajućih ugovornih uvjeta i tarifa, prava osoba s invaliditetom na nediskriminirajući prijevoz, osiguravanje naknade za prouzročeni gubitak ili oštećenje invalidskih stolica te druge opreme za kretanje ili pomoćnih sredstava, te vezano za primjenu općih pravila o davanju putnicima odgovarajućih informacija o putovanju, njihovim pravima i rješavanju reklamacija odnosno prigovora.