Države svijeta okupljene radi usvajanja novog održivog globalnog napretka zrakoplovstva

Photo nsl pmDS ICAO 24-9_13.JPG
Preko 1.400 izaslanika koji zastupaju 191 državu članicu Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (ICAO), glavne međunarodne organizacije i udruge zrakoplovne industrije, pridružile su se specijaliziranoj ustanovi UN-a za zrakoplovstvo u otvaranju 38. zasjedanja njezine Skupštine, koja se sastaje svake treće godine. Ministri Vlada sudionica i dužnosnici civilnog zrakoplovstva raspravljat će niz globalnih pitanja od ključne važnosti za ICAO tijekom sljedeća dva tjedna, mnoga od kojih će utjecati na to kako će države i operatori izaći na kraj s udvostručenjem zračnog prometa koje se očekuje prije 2030. godine.

Na ovogodišnjoj Skupštini ICAO-a, Republiku Hrvatsku predstavljaju Veselko Grubišić, veleposlanik RH u Kanadi i stalni predstavnik pri ICAO, Omer Pita, direktor Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo i Dan Simonić, pomoćnik ministra za zračni promet.

„Brze i pouzdane zrakoplovne veze ostaju ključnim čimbenikom za društveno-ekonomske nade i očekivanja poslovne zajednice i narode širom svijeta“, potvrdio je predsjednik Vijeća ICAO Roberto Kobeh Gonzalez. „Širenje naših kapaciteta sa 100.000 na 200.000 letova dnevno kroz manje od dva desetljeća, suočilo je planiranje u zrakoplovstvu sa značajnim izazovima, kako s gledišta sigurnosti sustava, učinkovitosti, zaštite, ekonomske isplativosti i zaštite okoliša. Poslovni subjekti i putnici širom svijeta okreću se prema ICAO-u radi pomoći u upravljanju ovim procesima bez narušavanja postojeće razine usluga, i upravo je to ono što naše države članice ovdje žele postići.“.

Važan prioritet za 38. Skupštinu ICAO bit će usvajanje revidiranih planova za globalnu sigurnost i zrakoplovnu navigaciju. Te su planove zajednički razradile države i predstavnici zrakoplovne industrije na nizu sastanaka ICAO na visokoj razini u cilju postizanja općeg konsenzusa. Taj je proces pomogao ICAO-u potvrditi operativne sektorske ciljeve koji će voditi budući razvoj tehnologije, kao ključnu komponentu koja će omogućiti očekivanu ekspanziju kapaciteta bez narušavanja sveukupne sigurnosti i kvalitete sustava.

U području zaštite zračnog  prometa, 38. zasjedanje Skupštine bit će prigoda za ICAO za promicanje daljnje suradnje država i zrakoplovne industrije u zaštiti putnika, tereta i zrakoplova bez stvaranja prepreka nesmetanom prometu roba i usluga. Kada je riječ o zaštiti tereta, ICAO tijesno surađuje s Međunarodnom carinskom organizacijom (WCO) i predstavnicima industrije prijevoza tereta u cilju iznalaženja rješenja primjenjvih na čitav nabavni lanac u prijevozu tereta.

Glavni tajnik ICAO, Raymond Benjamin, koji je donedavno bio na čelu zaštite zračnog prometa ove organizacije, naglasio je da se ICAO usredotočio na ovo područje obzirom na njegov aktualni i izravni učinak na globalnu trgovinu i putničku mobilnost.

"U proteklih 70 godina, zrakoplovstvo je bilo ključno za rast gospodarstva, turizma i drugih mogućnosti u svakom kutku svijeta", naglasio je Benjamin. "Najnovije tehnološke inovacije i razmjena podataka koja omogućuje bolju procjenu rizika, stvorili su temelj za daljnju standardizaciju i poboljšanje već uhodanih i djelotvornih razina sigurnosti uz istovremeno veću protočnost putnika i roba. Stoga očekujemo da države članice snažno podupru naše trenutačne prioritete i planove na ovoj Skupštini, kako bismo mogli nastaviti u tom smjeru".

U području zaštite okoliša, ICAO je opetovano naglasio da zrakoplovstvo sudjeluje sa samo 2% u globalnoj emisiji stakleničkih plinova prouzrokovanih ljudskom djelatnošću svake godine, a da otprilike dvije trećine od toga, ili 1.3% otpada na međunarodne letove.

Države članice već su postavile globalno zacrtan cilj za sektor neutralnog rasta ugljika od 2020. Kako bi se to postiglo, poduzet je čitav niz mjera; kao npr. alternativna goriva, nove tehnologije, povećanje osviještenosti vlada na tom području i sl. ICAO nastavlja rad kroz daljnji razvoj standarda za CO2 emisiju zrakoplova, kreiranje smjernica i olakšica u zaštiti okoliša ukoliko se primjenjuju poboljšanja i potiče napredak u globalno prihvatljivom MBM sustavu za međunarodne letove.

Od zadnje Skupštine ICAO, Organizacija je surađivala s državama članicama kako bi se značajno proširile mogućnosti kroz razvoj akcijskih planova za smanjenje CO2 emisija. ICAO također ulazi u partnerstva za moguće financiranje implementacije akcijskih planova.

"Rezultat smanjenja emisije plinova u zrakoplovstvu je najbolji u proteklih nekoliko desetljeća", naglašava Benjamin. "Zrakoplovi su danas najmanje 80% učinkovitiji što se tiče goriva, nego su to bili 1960'ih, a u širem sektoru također nastavljamo s napretkom u smanjenu emisija kroz čitav niz aktivnosti. Ni jedan drugi sektor industrije nema takve rezultate".

Izbori za države članice Vijeća ICAO-a do 2016., također će se održati tijekom sljedeća dva tjedna. Vijeće ICAO-a sastoji se od 36 članica, te ima ulogu izvršnog tijela u razdoblju između Skupština svake tri godine.

38. Skupština ICAO-a održava se od 24. rujna do 4. listopada 2013.