HAKOM: Drugi krug javnog natječaja za dodjelu državnih potpora za brzi razvoj širokopojasnih mreža

Photo logoHAKOM_2404.jpg
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije objavila je danas javni natječaj za dodjelu državnih potpora za izgradnju potrebne elektroničke komunikacijske infrastrukture za brzi razvoj širokopojasnih mreža na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i na otocima u sklopu Programa razvoja interneta na spomenutim područjima. Potpore će osigurati HAKOM.

Sve zainteresirane fizičke i pravne osobe mogu zatražiti natječajnu dokumentaciju slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte potpore@hakom.hr s nazivom predmeta (Subject) „Zahtjev za natječajnom dokumentacijom – drugi krug“.

Krajnji rok za predaju ponuda je 23. svibnja 2013. godine.

Svi upiti za dodatnim informacijama i pojašnjenjima u međuvremenu se do 15. veljače mogu slati na istovjetnu adresu (potpore@hakom.hr). Na sve će se upite odgovoriti najkasnije do 8. ožujka 2013. godine, nakon čega slijedi javno otvaranje ponuda 23. svibnja, s početkom u 13 sati, priopćili su iz HAKOM-a.

Sve informacije o Programu razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima dostupne su putem HAKOM-ovog internetskog portala na adresi www.hakom.hr/default.aspx?id=50.