HAKOM otvorio ponude za aplikaciju „e-Policija“

Photo HAKOM logo.JPG
HAKOM je danas proveo javno otvaranje 12 pristiglih ponuda na javnom nadmetanju za izradu aplikacije e-Policija, namijenjene policijskim službenicima kako bi im se omogućio rad izvan ureda, putem elektroničkih komunikacija. Cilj je omogućiti stalan pristup informacijskom sustavu MUP-a radi unosa i povlačenja podataka. Nakon detaljne analize svih ponuda, u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, odabrat će se ona najpovoljnija.

Izradom aplikacija želi se doprinijeti bržem razvoju „širokopojasnog ekosustava“ – širokopojasnih mreža, aplikacija od koristi stanovništvu i informacijske infrastrukture poput poslužitelja i korisničkih terminala. Dosad je HAKOM pokrenuo izradu internetskih aplikacija iz područja zdravstva, zaštite i spašavanja, obrazovanja, poljoprivrede, e-trgovine i e-vlada usluga, a posebnost ovog javnog nadmetanja je da se prvi put realizira ideja iz područja e-sigurnosti.