Vlada RH: Usvojen Nacrt prijedloga Zakona o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na prošlotjednoj sjednici usvojila Nacrt prijedloga Zakona o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU).

Zakonom se u pravni poredak RH prenosi Direktiva 2014/61/EU od 15. svibnja 2014. godine čime Republika Hrvatska usklađuje zakonodavstvo s pravnom stečevinom Europske unije te istodobno potiče i ubrzava ostvarivanje ciljeva utvrđenih Digitalnom agendom za Europu.

Podsjetimo, donošenje ovoga Zakona olakšava postavljanje elektroničkih  komunikacijskih mreža velikih brzina s obzirom na velike troškove građevinskih radova, neučinkovito i nedostatno korištenje postojeće infrastrukture, nepostojanje jedinstvene baze podataka o postojećoj fizičkoj infrastrukturi te nekoordiniranost prilikom izvođenja građevinskih radova. Spomenute prepreke najčešće pogađaju operatore javnih komunikacijskih mreža, odnosno mrežne operatore.

Također, Zakonom se postižu mnogobrojni posebni ciljevi poput zajedničkog korištenja postojeće fizičke infrastrukture mrežnih operatora, smanjenja nepotrebnog umnažanja građevinskih radova, povezanih troškova i utjecaja na okoliš, povećanja transparentnosti podataka, konkurentnosti i kakvoće pruženih usluga te ostvarivanja digitalizacije javnog sektora,
uz smanjenje troškova za javnu upravu i pružanje djelotvornijih digitalnih usluga građanima.