Održan prvi sastanak s predstavnicima Europske agencije za željeznice na temu sigurnosti željeznica u prioritetnim državama članicama

Photo radni_sastanak_ERA_NSL.JPG
U organizaciji Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture započeo je prvi sastanak s predstavnicima Europske agencije za željeznice (ERA) i Europske komisije DG MOVE, koji se održava u Ministarstvu, 15. i 16. listopada, na temu sigurnosti željeznica u prioritetnim državama članicama, a čiji je cilj uspostavljanje uzajamnog razumijevanja i dobre suradnje, objašnjenja metodologije procjene, obavljanja prvih razgovora, te prikupljanja preliminarnih informacija.

„Izuzetno mi je zadovoljstvo vidjeti Vas danas ovdje u tolikom broju, jer upravo je zajednička uspješna suradnja naš zajednički cilj. Vjerujem da će uspješna suradnja svakako doprinijeti i unapređenju sustava Republike Hrvatske na području sigurnosti željeznica“, u uvodnom je dijelu istaknuo pomoćnik ministra Dan Simonić.

Christopher Carr, voditelj Odjela za sigurnost Europske agencije za željeznice podsjetio je kako su u vremenskom razdoblju od 2014. do 2017. godine planirani pregledi čak devet zemalja članica Europske unije, a u području sigurnosti željeznica.

Također, održane su i prezentacije, u kojima su prisutnima prezentirani rezultati ocjenjivanja tvrtki i agencija iz resora Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture,  iz područja sigurnosti željezničkog prometa, a od strane Europske agencije za željeznice.

Naime, Europska Komisija je primijetila određenu nejednakost u razinama sigurnosti željeznica među državama članicama EU temeljem nacionalne referentne vrijednosti 6 (NRV6), a koja je utvrđena na osnovi korištenih podataka koje su države članice dostavile kao zajedničke sigurnosne pokazatelje za razdoblje od 2007. do 2012. godine.

Europska agencija za željeznice ERA, u ime i uz podršku Europske Komisije, pokrenula je stoga program „Sigurnost željeznica u prioritetnim državama članicama“, a koji se provodi u državama članicama koje imaju razinu rizika koja je znatno viša od prosjeka EU-а.

S obzirom da je Republika Hrvatska uvrštena u prvi krug prioritetnih država članica, Europska agencija za željeznice (ERA) spremna je pomoći našoj zemlji u otkrivanju i rješavanju uzroka nezadovoljavajuće razine sigurnosti željeznica, a pomoć će biti usmjerena na utvrđivanje ispunjavanja minimalnih standarda u području  sigurnosti željeznica.

Podsjetimo, Hrvatski sabor donio je na sjednici 28. lipnja 2013. godine  Odluku o proglašenju Zakona o sigurnosti i interoperatibilnosti željezničkog sustava kojime se uređuje sigurnost i interoperabilnost željezničkog sustava, mjere za razvoj i upravljanje sigurnošću, uvjeti za postizanje interoperabilnosti željezničkog sustava Europske unije, utvrđuju se uvjeti za sigurno upravljanje željezničkim prometom i za sigurno odvijanje željezničkog prometa, uvjeti za obavljanje djelatnosti upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika, uvjeti za strojovođe i ostale izvršne radnike, postupanjetijela nadležnog za sigurnost željezničkog prometa i tijela za istraživanje željezničkih nesreća, te nadzor sigurnosti i inspekcijski nadzor.

Osnovna odgovornost za sigurnost željezničkog sustava je na upraviteljima infrastrukture i željezničkim prijevoznicima čiji rad regulira i nadzire Agencija za sigurnost željezničkog prometa, a poslovi koje obavlja odnose se prvenstveno na poslove vezane za potvrde i uvjerenja o sigurnosti, odobrenja, dozvola i drugih ovlaštenja te nadzor i inspekciju u cilju osiguravanja kontinuiranog udovoljavanja zahtjevima za sigurnost željezničkog sustava, vođenje propisanih registara te obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom i izravno primjenjivim propisima Europske unije.