Obavijest o provođenju javne rasprave o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš za Strategiju širokopojasnog pristupa

Photo nsl SPUO MPPI 8_15.jpg
Strateška procjena utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine i prateće programe ONP i NP-BBI stavlja se na javni uvid i javnu raspravu.

Javnu raspravu koordinira i provodi Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb.

Javni uvid i javna rasprava o Strateškoj studiji održat će se od 7. kolovoza 2015. do 7. rujna 2015. godine.

Tijekom trajanja javnog uvida i javne rasprave, javnosti će u prostorijama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, 9. kat, soba 913, Prisavlje 14, Zagreb, radnim danom od 10.00 do 14.00 sati, biti omogućen javni uvid u Stratešku studiju utjecaja na okoliš i Nacrt prijedloga Strategije.

Obavijest o održavanju javne rasprave te Strateška studija biti će s danom početka javne rasprave dostupni javnosti na internetskim stranicama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (www.mppi.hr) i na središnjem državnom portalu za javna savjetovanja www.savjetovanja.gov.hr.

Javno izlaganje o Strateškoj studiji i Nacrtu prijedloga Strategije održat će se 28. kolovoza 2015. godine u prostorijama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprave zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte, 9. kat, Prisavlje 14, Zagreb, s početkom u 11,00 sati.

Na javnom izlaganju bit će prisutni predstavnici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i predstavnici izrađivača Strateške studije te će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna javnost.

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti mogu se upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena uz dokumentaciju, ili se mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte, Prisavlje 14, Zagreb, zaključno s posljednjim danom javne rasprave. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko pisani neće se uzeti u obzir.


PRILOG
 
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ (.pdf)