HAKOM: „Dan tržišta“ okupio dionike tržišta elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga

Photo HAKOM logo.JPG
U Zagrebu je danas održan prvi HAKOM-ov „Dan tržišta“, skup o regulaciji tržišta elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga. HAKOM, regulator u čijoj su nadležnosti ova tržišta, predstavo je pokazatelje na tržištima u prošloj godini te najavio buduće smjerove razvoja i regulacije. Posebna pozornost je posvećena razvoju tržišta poštanskih usluga i elektroničkih komunikacija Republike Hrvatske kao dijela jedinstvenog tržišta Europske unije.

Na skupu je naglašeno da će rad regulatora biti usmjeren održavanju i daljnjem poboljšavanju poticajnog regulatornog okvira za ulaganja u osuvremenjivanje pristupnih mreža i nove usluge, uz istovremenu zaštitu održivog tržišnog natjecanja. HAKOM će nastaviti  proaktivno sudjelovati na međunarodnoj razini u započetom postupku izmjena regulatornog okvira Europske unije te se u suradnji s dionicima na tržištu RH pripremati za uspostavu jedinstvenog EU tržišta u sektoru elektroničkih komunikacija. U svom izlaganju predsjednik Vijeća HAKOM-a dr.sc. Dražen Lučić istaknuo je da će HAKOM i u ovoj godini dosljedno nastaviti s društveno odgovornom regulacijom tržišta i zajedno s drugim dionicima raditi na daljnjem razvoju tržišta elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga. Naglasak rada bit će na porastu broja priključaka širokopojasnog pristupa internetu, stvaranju regulatornog okvira za lakše i brže uvođenje novih tehnologija i usluga te podizanju razine zaštite korisnika, posebno djece i drugih ugroženih grupa. Na tržištu poštanskih usluga težište će biti na poboljšanju kakvoće usluga, prije svega univerzalne poštanske usluge.

„Proaktivnom međunarodnom suradnjom osigurat ćemo, zajedno s drugim institucijama Republike Hrvatske, stabilan regulatoran okvir u potpunosti usklađen sa zakonodavstvom EU, te ćemo biti pozitivan primjer ne samo u regiji, već i u EU“, zaključio je Lučić.

Na potpuno liberaliziranom tržištu poštanskih usluga očekuje se porast udjela novih usluga, kao i paketskih usluga, te konsolidacija tržišta u sukladno postupcima koji su se već odvili u drugim državama EU.

Detaljnije informacije o HAKOM-ovom danu tržišta dostupne su na adresi: http://www.hakom.hr/default.aspx?id=1391