Međunarodni simpozij fakulteta prometnih znanosti o važnosti paneuropskih koridora i X. koridoru kao platformi jugoistočne Europe

Photo nsl pmJK SLO 5-12_12.jpg
Međunarodni znanstveno tehnički simpozij „Uloga i važnost paneuropskih koridora – X. koridor u službi logističke platforme jugoistočne Europe“ održan je 5. prosinca u Mariboru,  u organizaciji Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu,  Fakulteta građevinarstva Sveučilišta u Mariboru, te Instituta za željezničko inženjerstvo i prometnu ekonomiju iz Graza, a pod pokroviteljstvom ministarstava prometa Hrvatske, Slovenije i Austrije.

Pomoćnik ministra Jasmin Krizmanić u pozdravnom je govoru istaknuo ulogu i važnost X. paneuropskog koridora, te naglasio važnost suradnje među zemljama, posebice Hrvatske, Austrije i Slovenije, kroz koje prolazi, te uvažavanje međusobnih potreba. Naglasio je i potrebu izgradnje Xa koridora (Zagreb-Krapina-Maribor-Graz), prometnog pravca koji je kroz tri zemlje prolazio još osamdesetih godina.

Uloga X. koridora sagledana je sa znanstvenog, političkog i poslovnog aspekta, a svoja stajališta iznijeli su predstavnici znanstvenih i državnih institucija, te infrastrukturni menadžeri, među kojima i Danijel Krakić, načelnik sektora za željeznice iz Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

U svom je izlaganju Danijel Krakić istaknuo važnost dobre prometne povezanosti Hrvatske sa zemljama EU  za gospodarstvo: „Zajednička suradnja i zajedničko donošenje odluka pravi je put do što uspješnijeg prometnog povezivanja.“

Osvrnuo se i na razvoj željezničke infrastrukture u Hrvatskoj i naveo aktualne infrastrukturne željezničke projekte sufinancirane sredstvima pretpristupnih fondova EU. Istaknuo je aktualni proces restrukturiranja hrvatskih željeznica u cilju što konkurentnijeg kad nastupi liberalizacija tržišta 1. srpnja 2013. godine.

„Od ulaska Hrvatske u EU očekuje se mnogo, jer će doći do promjene graničnih režima, koji će skratiti vrijeme putovanja, modernizacija će rezultirati interoperabilnosti, a liberalizacija će otvoriti jednake mogućnosti svima“, naglasio je Krakić.

Predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture Darko Peričić osvrnuo se na strukturne reforme, te dao povijesni pregled organizacije željezničkog sustava Hrvatske: „Želimo podići kvalitetu željezničke infrastrukture, uvesti automatizaciju upravljanja željezničkim prometom i time povećati konkurentnost. Kroz projekte na kojima intenzivno radimo kako bismo aplicirali prema EU fondovima u razdoblju od 2013. do 2017.  računamo realizirati ulaganja na glavne međunarodne koridorske pruge, ali i regionalne i lokalne, kao i obnovu kolodvorskih zgrada.

Savjetovanje je završilo s nekoliko okvirnih zaključaka koji će se definirati kroz dva tjedna, a bit će usmjereni na pokretanje zajedničkog procesa uključivanja X. i X.a koridora u TEN-T mrežu, te na potrebu što žurnije izrade strategije razvoja infrastrukture operatora i industrije za ovu regiju u okviru koje bi svaka zemlja našla najbolje rješenje za sebe. Razgovori će se nastaviti u lipnju sljedeće godine.


FOTOGALERIJA