Imenovanje tri nova člana Upravnog vijeća Agencije za sigurnost željezničkog prometa

Photo fgs[4].jpg
Vlada Republike Hrvatske danas je na zatvorenom dijelu sjednice imenovala tri nova člana Upravnog vijeća Agencije za sigurnost željezničkog prometa na temelju prethodno provedenog javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama (br. 82/2014).

Dosadašnji članovi Dubravka Hozjan, Zdravko Sekulić i Milivoj Krmpotić  razriješeni su radi isteka mandata.

Za nove članove Upravnog vijeća Agencije za sigurnost željezničkog prometa imenovani su Mladen Nikšić, Ivica Mekovac i Stjepan Petljak.