Vlada: Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Photo VRH-ulaz.jpg
Na današnjoj sjednici Vlade usvojen je Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona.

Naime, jedna od Vladinih mjera fiskalne konsolidacije s fiskalnim učinkom u 2014. godini jest racionalizacija i spajanje agencija. Ova mjera podrazumijeva sustavnu racionalizaciju državne i javne uprave kroz spajanje, odnosno objedinjavanje agencija, fondova i zavoda.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona donesen je po hitnom postupku s obzirom da se ovim Zakonom provodi mjera fiskalne konsolidacije, a i vezan je (radi spajanja Agencija) za postupak donošenja novog Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga (koji se usklađuje sa pravnom stečevinom EU) kako bi stupili na snagu istovremeno.

U sklopu provedbe ove mjere fiskalne konsolidacije Nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama, Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga (ARTZU) pripojena je Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM).

Ovim Zakonom namjeravaju se postići sljedeći bitni ciljevi: racionalizacija ustrojstva i poslovanja agencija; daljnje smanjenje troškova regulacije tržišta elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga i željezničkih usluga uz predviđene uštede u državnom proračunu u visini od oko 2,3 milijuna kuna u 2014. godini te oko 3,5 milijuna kuna u 2015. i u 2016. godini; omogućivanje zajedničke prethodne regulatorne funkcije za sva tri navedena tržišta; te  sinergija horizontalne međusektorske primjene potrebnih znanja, vještina i kompetencija iz pravne i ekonomske struke.