Održano savjetovanje „Znanost i razvitak prometa“

Photo nsl MPPI-HZ-HUP 16-4_13.jpg
Savjetovanje „Znanost i razvitak prometa“ održano je danas u Hrvatskoj gospodarskoj komori,  a u organizaciji Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Cilj jedanaestog po redu ZIRP-a jest usmjeravanje sudionika na istraživanje „zelenih problema“, odnosno zelene logistike, koja se kao znanstvena disciplina razvijala posljednjih pola stoljeća šireći područje djelovanja s osnove organizacije transporta i skladištenja roba na integirane transportne i skladišno-manipulacijske  sustave u poduzećima, a zatim i na cjelokupni menadžment opskrbnih lanaca.

Razvojni pravci navedenih aktivnosti vezani su za trendove ekološke osviještenosti, nove zakonske regulative, te  razvoj nacionalnih i internacionalnih standarda.

U sklopu savjetovanja održana su izlaganja stručnjaka i predavača iz područja prometa, te okrugli stol na temu „Analiza mogućnosti razvoja sustava Hrvatskih željeznica s osvrtom na intermodalnost“.

Sudionici okruglog stola bili su Daniel Krakić, načelnik sektora za željeznički promet u  Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Ivan Lešković predsjednik Uprave HŽ Carga, Jakov Karmelić, iz CMA CGM CROATIA d.o.o., te Damir Vukić, direktor u Express-Interfracht Croatia.

Sudionici okrugog stola složili su se da  željeznički sustav u Hrvatskoj može biti dio intermodalne prometne mreže Europske unije, ali da bi se to postiglo potrebna su tehnološka, oganizacijska i infrastrukturna ulaganja.

„Potrebna su velika ulaganja, i kompletna modernizacija kako bi željeznički sustav u Hrvatskoj mogao biti dorastao tom izazovu.  Velika potrošnja dizelskih lokomotiva koje troše između 40 i 50 posto više goriva od vozila suvremene generacije, 1800 kilometara neelektrificirane pruge, te 2000 viška radnika razlozi su koji sustav čine nekonkurentnim“.

Ipak, nada se kako bi skorašnji dovršetak tunela ispod Bospora, koji će povezati željezničkom vezom Europu, Malu Aziju i Bliski istok svakako doprinijeti razvoju željezničkg robnog prometa kroz Hrvatsku, te će se na  taj način povećati važnost desetog paneuropskog željezničkog koridora.

Danijel Krakić, načelnik sektora željezničkog pometa Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture istaknuo je kako je potrebna transformacija željzničkog sustava, te ulaganja u željezničku infrastrukturu.

„Bez adekvatne prometne infrastrukture, nerealno je očekivati da nam željeznički sustav bude konkurentan. Naša intencija i jest ulaganje u željezničku infrastrukturu, jer upravo ono što smo prije deset godina napravili sa cestovnom infrastrukturom, to sada želimo i sa željezničkom, a to su svakako moderne prometnice, koje će biti konkurentne u Europi i svijetu“, rekao je Krakić.

Savjetovanje „Znanost i razvitak prometa“ sudionicima pruža priliku za razmjenu znanja, iskustva te mogućnosti i perspektive u području logističke industrije i prometnog sustava, a na savjetovanju su danas bili prisutni predstavnici Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske udruge diplomiranih inženjera i inženjera FPZ-a, Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta, Kluba inženjera prometa hrvatskih željeznica, Hrvatskog društva željezničkih inženjera, te drugi brojni stručnjaci iz područja prometa.


FOTOGALERIJA