Vlada RH: Usvojen Nacrt prijedloga Zakona o potvrđivanju Protokola uz Konvenciju o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe cestom (CMR), s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Nacrt prijedloga Zakona o potvrđivanju Protokola uz Konvenciju o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe cestom (CMR), s Nacrtom konačnog prijedloga Zakona.

Podsjetimo, Republika Hrvatska je temeljem notifikacije o sukcesiji od 8. listopada 1991. godine stranka Konvencije o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe cestom (CMR), koja regulira pitanje odgovornosti prijevoznika u cestovnom prometu za naknadu štete uslijed mogućeg djelomičnog ili potpunog gubitka ili oštećenja robe. Pritom se vrijednost robe određuje prema burzovnom tečaju ili ako navedenog nema prema tržišnoj cijeni, odnosno vrijednosti robe iste vrste i kvalitete pri čemu naknada štete ne smije preći 25 franaka po kilogramu nedostajuće bruto težine.

Usvajanjem predmetnog Zakona izračun iznosa ograničenja od odgovornosti za eventualne štete biti će znatno povoljniji za hrvatske poduzetnike-prijevoznike koji obavljaju međunarodni prijevoz tereta obzirom da se isti više neće obračunavati u zlatu, odnosno zlatnom franku, već u vrijednosti SDR-a (Special Drawing Rights) - posebnom pravu vučenja  (umjesto 25 franaka iznosit će 8,33 SDR/kg posebnog prava vučenja) bruto mase oštećene ili izgubljene robe, dakle, u međunarodnoj obračunskoj jedinici koju je utvrdio i dnevno utvrđuje Međunarodni monetarni fond (MMF).

Istaknimo kako se zbog prirode postupka potvrđivanja međunarodnih ugovora kojim država formalno izražava spremnost da bude vezana već sklopljenim međunarodnim ugovorom i činjenice da se u ovoj fazi u pravilu ne mogu obavljati izmjene i dopune teksta međunarodnog ugovora, ovaj Zakon donosi po hitnom postupku.

Zaključno, Zakonom se potvrđuje Protokol uz Konvenciju o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe cestom (CMR) sastavljen u Ženevi, 5. srpnja 1978. godine.