Završila 19. Konferencija opunomoćenika Međunarodne telekomunikacijske unije

Photo PP_14_zavrsnica_nsl.jpg
Članice Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU), krovne međunarodne organizacije u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija i usluga, a ujedno i najstarije specijalizirane agencije u okviru Ujedinjenih naroda, utemeljene prije gotovo 150 godina, okupile su se u južnokorejskom gradu Busanu, u izložbenom i konferencijskom centru BEXCO, gdje se od 20. listopada do 7. studenoga 2014. godine održavalo zasjedanje vrhovnog tijela ITU-a – 19. Konferencije opunomoćenika ITU-a (Plenipotentiary Conference – PP-14). Konferencija opunomoćenika, koja se redovito održava svake četiri godine, mjesto je na kojem države članice ITU-a donose ključne odluke od važnosti za buduću ulogu ITU-a, njegov rad i ustrojstvo, te utvrđuju planove kojima će zacrtati i usmjeriti razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija i usluga na svjetskoj razini u sljedećem razdoblju.

U radu Konferencije PP-14, uz više od 2.500 izaslanika iz 173 (od ukupno 193) države članice ITU-a, sudjelovalo je i izaslanstvo Republike Hrvatske, koja je članica ITU-a od 1992. godine. Hrvatsko izaslanstvo vodio je Krešo Antonović, načelnik Sektora elektroničkih komunikacija i pošte u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, a u izaslanstvu su se još nalazili i predstavnici Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) – dr.sc. Dražen Lučić, predsjednik Vijeća, Domagoj Jurjević, zamjenik predsjednika Vijeća, mr.sc. Mario Weber, ravnatelj i Marko Čavlović, pomoćnik ravnatelja HAKOM-a.

Domaćin konferencije bilo je južnokorejsko Ministarstvo znanosti, ICT-a i planiranja budućnosti, a konferencijom je predsjedavao pomoćnik ministra Wonki Min. Svečano otvaranje Konferencije PP-14, uz izaslanstva država članica ITU-a, sektorskih članova i promatračkih organizacija, i u nazočnosti 76 ministara, 36 zamjenika ministara i 56 veleposlanika, svojim je dolaskom i obraćanjem skupu uveličala predsjednica Republike Koreje, gospođa Geun-hye Park, kao i predsjednik Ruande, gospodin Paul Kagame.Izbor čelnika i glavnih tijela ITU-a

Na Konferenciji PP-14, kao jedna od najvažnijih točaka, bio je izbor čelnih osoba i glavnih tijela ITU-a za sljedeće četverogodišnje razdoblje – glavnog tajnika i zamjenika glavnog tajnika ITU-a te direktora ureda u sva tri sektora ITU-a (Radiokomunikacijskog ureda, Ureda za telekomunikacijsku normizaciju i Ureda za telekomunikacijski razvoj). Nakon isteka drugog i završnog mandata dosadašnjeg glavnog tajnika, dr. Hamadouna Touréa (Mali) konferencija je jednoglasno, bez protukandidata, izabrala za novog glavnog tajnika ITU-a Houlina Zhaoa (Kina), dosadašnjeg zamjenika glavnog tajnika, dok je za novog zamjenika glavnog tajnika, većinom glasova u četvrtom krugu glasovanja, izabran Malcolm Johnson (Velika Britanija), dosadašnji direktor Ureda za telekomunikacijsku normizaciju.

Konferencija je potvrdila dva dosadašnja direktora ITU-ovih ureda za još jedno četverogodišnje razdoblje, i to Françoisa Rancya (Francuska) za direktora Radiokomunikacijskog ureda te Brahime Sanoua (Burkina Faso) za direktora Ureda za telekomunikacijski razvoj, dok je za novog direktora Ureda za telekomunikacijsku normizaciju izabran Chaesub Lee (Republika Koreja). Izabrane su i nove države članice Vijeća ITU-a – tijela koje upravlja međunarodnom organizacijom u razdoblju između dviju konferencija opunomoćenika, ukupno njih 48 iz pet svjetskih regija. Također je izabrano i 12 članova Odbora za Radijske propise (RRB), tijela koje ima važnu savjetodavnu ulogu u tumačenju i primjeni ITU-ovih Radijskih propisa, te se bavi i drugim bitnim pitanjima iz djelokruga radiokomunikacijskog sektora ITU-a. Svim izabranim dužnosnicima i tijelima ITU-a mandat počinje teći 1. siječnja 2015. godine.

Druge aktivnosti Konferencije PP-14
 
Osim provedbe izbora za čelne osobe i tijela ITU-a, od ostalih aktivnosti konferencije valja još istaknuti donošenje Strateškog i financijskog plana ITU-a za razdoblje od 2016. do 2019. godine, utvrđivanje financijskog doprinosa država članica u proračunu ITU-a za sljedeće četverogodišnje razdoblje, usvajanje završnog računa ITU-a te donošenje, izmjenu i ukidanje niza odluka i rezolucija, koje su sadržane u Završnim aktima, a kojima se utvrđuje i usmjerava politika ove međunarodne organizacije i određuju zadaće njezinim tijelima u ostvarivanju zacrtanih ciljeva u sljedećem četverogodišnjem razdoblju. Među donesenim rezolucijama treba osobito naglasiti važnost rezolucija u vezi s internetom, koje se odnose na mreže temeljene na IP-protokolu, na upravljanje internetskim domenama i adresama, na upravljanje internacionaliziranim (višejezičnim) imenima domena te na olakšavanje prelaska s protokola IPv4 na IPv6. Donesena je i rezolucija o agendi "Connect 2020 Agenda". Dodatno treba naglasiti i važnost donošenja nove rezolucije o globalnom praćenju letova civilnog zrakoplovstva, kojom se zadužuje predstojeća Svjetska radiokomunikacijska konferencija WRC-15 da uzme u žurno razmatranje pitanja globalnog praćenja letova. Naposlijetku, donesena je i nova rezolucija o uporabi ICT tehnologija u svrhu razmjene informacija radi suzbijanja prijenosa virusa ebole.

Pritom treba naglasiti da na ovoj Konferenciji opunomoćenika po prvi put nisu raspravljane izmjene i dopune temeljnih akata ITU-a – Statuta i Konvencije.

Na marginama Konferencije PP-14 hrvatski su predstavnici imali kratak i sadržajan razgovor s novoizabranim glavnim tajnikom ITU-a Houlinom Zhaom, koji se podsjetio svojeg nedavnog uspješnog posjeta Zagrebu i razgovora u nadležnim hrvatskim institucijama, te potvrdio svoju namjeru da prvom mogućom prigodom, nakon stupanja na dužnost glavnog tajnika ITU-a, ponovno službeno posjeti Hrvatsku. Također su obavljeni i razgovori s dosadašnjim glavnim tajnikom ITU-a dr. Touréom, direktorom Rancyjem i direktorom Sanouom.

Zajednička europska stajališta (ECP)

U okviru priprema za Konferenciju PP-14 Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture i HAKOM zajednički su razmotrili i prihvatili svih 18 zajedničkih europskih stajališta (European Common Proposals – ECP), s kojima su države članice Europske konferencije poštanskih i telekomunikacijskih uprava (CEPT), a među njima i Republika Hrvatska, zajednički i usklađeno nastupile na Konferenciji, budući da je ovakav regionalni pristup uobičajen u radu ITU-a i u odnosu na druge svjetske regije, koje zajednički iznose i zastupaju svoja stajališta. Većina stajališta izraženih u navedenim ECP-ovima dobila je većinsku potporu drugih država članica ITU-a te je ugrađena u odgovarajuće dokumente koji čine Završne akte konferencije.

Potpisivanje Završnih akata PP-14

Nakon tri tjedna trajanja konferencije, može se ocijeniti da je rad konferencije protekao u duhu općeg suglasja, međusobnog razumijevanja i tolerancije, kako na sastancima svakog od šest odbora Konferencije i Radne skupine plenarne sjednice, tako i na plenarnim zasjedanjima. Posljednjeg dana rada, u petak, 7. studenog, organizirano je svečano potpisivanje Završnih akata ITU-ove Konferencije opunomoćenika (PP-14), koje je potpisalo 150 izaslanstava država članica ITU-a (u tom trenutku nazočnih na konferenciji), a među njima i izaslanstvo Republike Hrvatske na čelu s Krešom Antonovićem. Osim Završnih akata Hrvatska je, zajedno s drugim državama članicama Europske unije i CEPT-a, kao i još nekim državama, potpisala tri zajedničke izjave/rezerve i jednu dodatnu zajedničku izjavu/rezervu, koje se odnose na određena pitanja od interesa za Hrvatsku, a koja su povezana s rezultatima ove konferencije.

Više informacija o tijeku i zaključcima same Konferencije možete pronaći ovdje, fotogalerije Konferencije možete pregledati ovdje, a Završne akte Konferencije PP-14 možete prergledati ovdje.