HAKOM dodijelio potpore – preostalo još 13 ciljanih korisnika

Photo HAKOM logo.JPG
Na trećem natječaju za dodjelu potpora za brzi razvoj širokopojasnih mreža na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima HAKOM je odabrao ponude VIPneta za izgradnju mreža za brzi internet za javne ustanove poput škola, domova zdravlja i drugih korisnika na četiri ciljana područja (županija).

Nakon analiza ponuda odlučeno je prihvatiti ponude za Bjelovarsko-bilogorsku, Dubrovačko-neretvansku, Krapinsko-zagorsku i Sisačko-moslavačku županiju. Ukupno dodijeljene potpore iznose gotovo 4 milijuna kuna, a nakon sklapanja ugovora s odabranim ponuditeljem HAKOM će pokrenuti novi natječaj za dodjelu potpora za jedinu preostalu županiju - Brodsko-posavsku. U njoj je preostalo omogućiti pristup širokopojasnom internetu za 13 ciljanih korisnika, koji su svi osnovne škole.

U prva dva HAKOM-ova natječaja za dodjelu potpora dodijeljeno je gotovo 29,5 milijuna kuna za izgradnju brzih mreža u Osječko-baranjskoj, Primorsko-goranskoj, Ličko-senjskoj, Karlovačkoj, Požeško-slavonskoj, Splitsko-dalmatinskoj, Šibensko-kninskoj, Virovitičko-podravskoj, Vukovarsko-srijemskoj i Zadarskoj županiji. Program razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima predviđa potpore za čitav lanac vrijednosti koje čine širokopojasni ekosustav: brzu mrežu, razvoj usluga i aplikacija te prateću telekomunikacijsku opremu. Više o Programu dostupno je putem interneta na adresi: www.hakom.hr/default.aspx?id=50.