HAKOM objavio posljednji krug javnog natječaja za dodjelu potpora

Photo HAKOM logo.JPG
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) objavila je javni natječaj za dodjelu državnih potpora za izgradnju potrebne elektroničke komunikacijske infrastrukture za brzi razvoj širokopojasnih mreža na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i na otocima u sklopu Programa razvoja interneta na spomenutim područjima. Ovim posljednjim natječajem za dodjelu potpora, koje osigurava HAKOM, nastoji se spojiti ciljane korisnike u Brodsko-posavskoj županiji, odnosno jedinoj preostaloj županiji s ukupno 14 ciljanih korisnika koji trenutno nemaju pristup širokopojasnom internetu. Do sada je HAKOM dodijelio nešto više od 33 milijuna kuna za spajanje ciljanih korisnika poput škola, zdravstvenih ustanova i ostalih javnih ustanova u ostalim županijama.

Krajnji rok za predaju ponuda je 14. veljače  2014., a više o natječaju dostupno je  putem HAKOM-ovog internetskog portala na adresi: http://www.hakom.hr/default.aspx?id=45

Informacije o Programu razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima dostupne su na adresi www.hakom.hr/default.aspx?id=50