Vlada RH: Usvojeno Godišnje izvješće o radu Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu za 2015. godinu

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Godišnje izvješće o radu Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu za 2015. godinu.

Izvješće obuhvaća podatke o osnivanju, tijelima i unutarnjem ustrojstvu Agencije, te djelokrugu rada Agencije u sva tri prometna područja, podatke o ljudskim, materijalno-tehničkim i ostalim resursima kojima je Agencija tijekom godine raspolagala, napretku ostvarenom u suradnji sa stranim i nacionalnim istražnim tijelima, auditima provedenim nad radom pojedinih Odjela Agencije u 2015. godini, kao i izvještaj o izvršenju godišnjeg financijskog plana.

U području ugrožavanja sigurnosti zračnog prometa Izvješće bilježi ukupno 660 prijava. Tako su na dan 1. siječnja 2015. godine u fazi istrage bila ukupno 32 predmeta dok je tijekom cijele prošle godine pokrenuta 21 nova istraga, a zatvoreno njih 16.

U području željezničkog prometa zaprimljeno je ukupno 180 obavijesti o izvanrednim događajima. Pritom je u 2015. godini pokrenuto 8 novih istraga, a završeno njih 12.

Odjel za istrage nesreća u pomorskom prometu ni tijekom 2015. godine nije postao operativan zbog nekoliko neuspješno provedenih javnih natječaja raspisanih u svrhu zapošljavanja osobe na radnom mjestu „glavni istražitelj pomorskih nesreća".

Inače, prošlu je godinu Agencija započela sa 8, a završila s ukupno 7 zaposlenika. Pritom je za potrebe rada Agencije u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2015. godinu bio osiguran iznos od 5.081.000 HRK, od čega je izvršeno/potrošeno svega 2.983.910 HRK ili 58,73 posto.