Vlada RH: Usvojene Odluke o osnivanju Povjerenstava za zračni promet

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluke kojima se osnivaju Nacionalno povjerenstvo za upravljanje zračnim prostorom, Povjerenstvo za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu, Nacionalno povjerenstvo za zaštitu civilnog zračnog prometa te Nacionalno povjerenstvo za olakšice.

Sukladno odredbama Zakona o zračnom prometu (NN 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14) donose se Odluke kojima se osnivaju navedena Povjerenstva, određuje njihov sastav te utvrđuje obveza da stručne poslove za iste obavlja Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo.

Sredstva za njihov rad osigurana su u Državnom proračunu, i to na razdjelu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, pri čemu je za članove Povjerenstva utvrđena neto-naknada u iznosu od 150,00 kuna po sudjelovanju na sjednici.

Pojasnimo, Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom donosi se sa svrhom učinkovitog strateškog upravljanja zračnim prostorom, dok se Odluka o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu, donosi sa ciljem strateškog upravljanja sigurnošću zračnog prometa na teritoriju i u zračnom prostoru Republike Hrvatske, kao i zbog praćenja i koordinacije provedbe Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu.

Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa donosi se pak sa svrhom poduzimanja preventivnih mjera, učinkovitog djelovanja i otklanjanja posljedica uzrokovanih nezakonitim ometanjima civilnog zračnog prometa te poduzimanja drugih mjera u skladu s Nacionalnim programom zaštite civilnog zračnog prometa. S tim u vezi istaknimo kako će Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ovog Povjerenstva donijeti Nacionalni program zaštite civilnog zračnog prometa i Nacionalni program kontrole kvalitete zaštite civilnog zračnog prometa.

Dodajmo kako je na sjednici usvojena i Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za olakšice,  i to radi pojednostavljivanja postupaka i dokumentacije kod kretanja zrakoplova, posade, putnika (i njihove prtljage), tereta, pošte te zrakoplovnih zaliha.