Vlada RH: Izmjene i dopune Zakona o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Photo VRH-ulaz.jpg
Usvojenim se prijedlogom vrši dodatno usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije i to s Direktivom 2009/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. godine i izmjenom Direktive Vijeća 1999/35/EZ i Direktive 2002/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, tako da se brišu odredbe koje su Agenciji omogućavale financiranje i iz izvora donacija, fondova i slično, čime se sprječava moguće ugrožavanja neovisnosti rada Agencije, Vlada je na današnjoj sjednici uputila u saborsku proceduru.

Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Zakona o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, za koji je prethodno provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u razdoblju od 6. ožujka do 6. travnja 2018. godine.

Nacrtom ovog zakonskog prijedloga propisuje se mogućnost korištenja stručnjaka za istraživanje nesreća u okviru stalnih i povremenih stručnih savjetodavnih tijela u svakom od područja istraživanja iz nadležnosti Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, te se donose i nove odredbe kojima se zabranjuje sprječavanje i ometanje službenog rada Agencije kao i odgovarajuće prekršajne odredbe vezano za takve radnje.

Također usklađuju se odredbe Zakona s Direktivom (EU) 2016/798 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. godine o sigurnosti željeznica tako da se terminološki usklađuje naziv Agencije (Agencija Europske unije za željeznice) i utvrđuje se obveza provođenja istrage u željezničkom sustavu od strane Agencije.