Vlada RH: Usvojen Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o željeznici

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o željeznici (EU).

Usvajanjem ovog Nacrta konačnog prijedloga zakona provest će se potpuno  usklađivanje s odredbama Direktive 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o osnivanju jedinstvenog europskog željezničkog područja. Također će se provesti  potpuno  usklađivanje s odredbama navedene Direktive 2012/34/EU.

Naime, propisom se mijenja i dopunjuje postojeći Zakon o željeznici i određuje: pravni status željezničke infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu  Republike Hrvatske, jasnije određivanje pojma u vezi s posebnom vrstom održavanja željezničkih vozila, obveza donošenja poslovnog plana i vođenje registra imovine upravitelja infrastrukture, dodaje se odredba da se iznos naknada za financiranje željezničke infrastrukture koji se obračunava po litri naplaćene trošarine za energente u iznosu od 0,20 kuna uplaćuje najviše do iznosa koji je za tu namjenu osiguran u Državnom proračunu za pojedinu godinu i dodaje se odredba da se naknade za minimalni pristupni paket mogu izmijeniti kako bi se uzeo u obzir trošak onečišćenja okoliša uzrokovanog željezničkim prijevozom.