HAKOM objavio osmo javno nadmetanje za izradu društveno korisnih aplikacija

Photo HAKOM logo.JPG
HAKOM je objavio novo javno nadmetanje za izradu društveno korisnih aplikacija, drugo u ovoj godini. Objavljeni natječaj za realizaciju odabranih ideja nastavak je uspješno provedenog ciklusa nadmetanja u prethodnoj godini u sklopu Programa razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima. Izradom aplikacija želi se doprinijeti bržem razvoju „širokopojasnog ekosustava“ – širokopojasnih mreža, aplikacija od koristi stanovništvu i informacijske infrastrukture poput poslužitelja i korisničkih terminala.

Natječaj je objavljen za izradu sljedeće aplikacije:

METAREGISTAR – aplikacija će omogućiti planiranje i upravljanje informacijama kroz izgradnju Metaregistra, što će ujedno osigurati transparentnost upravljanja državnom informacijskom infrastrukturom te pridonijeti interoperabilnosti i koordinaciji u izgradnji i razvoju državne informacijske infrastrukture, a posebno sustava javnih registara. Svrha uspostave sustava za upravljanje državnom informacijskom infrastrukturom je ostvarivanje pretpostavki za realizaciju cjelovitih međuinstitucionalnih usluga te razvoj i podrška interoperabilnosti kompleksnih elektroničkih usluga odnosno povezivanje IT sustava javne uprave.

Natječaj je otvoren za sve zainteresirane pravne ili fizičke osobe, a krajnji rok za dostavu ponuda je 12. svibanj. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na HAKOM-ovim internetskim stranicama na adresi http://www.hakom.hr/default.aspx?id=63&nid=151, priopćili su iz HAKOM-a.