Parafiran završni tekst Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine o prijenosu ovlasti za pružanje operativnih usluga u zračnom prometu

Photo ZRACNI_PROMET_NSL.JPG
Službena izaslanstva Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine pripremila su završne tekstove Sporazuma kojim će se uspostaviti međunarodno-pravni okvir za prenošenje ovlasti za pružanje operativnih usluga u zračnom prometu.

Sklapanjem ovog Sporazuma prenijet će se ovlast za pružanje operativnih usluga u zračnom prometu u dijelu zračnog prostora BiH Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe d.o.o., a u svrhu osiguranja optimalne iskoristivosti zračnog prostora te postojećih prometnih tokova i visoke razine sigurnosti zračnog prometa tijekom procesa tranzicije BHATM sustava.