HAKOM u “Telekomunikacijama”

Photo HAKOM logo.JPG
„Telekomunikacije“ su vodeći znanstveno-stručni časopis u Republici Srbiji u području telekomunikacija. Jedan od rezultata vrlo dobre suradnje regulatornih tijela Republike Hrvatske i Republike Srbije, HRvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM-a) i Regulatorne agencije za telekomunikacije (RATEL-a) je objava stručnog rada stručnjaka HAKOM-a u časopisu "Telekomunikacije". Uz najavu na naslovnoj stranici, na deset stranica je predstavljeno iskustvo HAKOM-a u primjeni regulatornog okvira EU iz 2009 na regulaciju tržišta elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj.

Podsjetimo, Republika Hrvatska je već prije više od pet godina uskladila svoje zakonodavstvo s tadašnjim regulatornim okvirom EU u području elektroničkih komunikacija, što je rezultiralo, u sklopu pregovora za pristupanje EU, zatvaranjem poglavlja 10, "Informatičko društvo i mediji" u jesen 2008. Naša država je bila i jedna od prvih u Europi, koja je Zakon o elektroničkim komunikacijama prilagodila novom regulatornom okviru EU iz 2009. Izazovi u tom području su često tema razgovora s regulatorima u regiji, pa ne treba čuditi zanimanje za iskustva i  mišljenja HAKOM-ovih stručnjaka.

Rad se može pročitati na poveznici:http://www.hakom.hr/UserDocsImages/2013/strucna_misljenja/Iskustva%20HAKOM-a%20u%20primjeni%20ZEK-a%20temeljenog%20na%20regulatornom%20okviru%20EU%20iz%202009.pdf