Vlada RH: Usvojen Nacrt prijedloga Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

Photo VRH-ulaz.jpg

Vlada je na prošlotjednoj sjednici usvojila Nacrt prijedloga Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU).

Zakonom se u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2014/94/EU čime se nacionalno zakonodavstvo usklađuje s pravnom stečevinom Europske unije u području razvoja infrastrukture za alternativna goriva.

Ujedno, Zakonom se utvrđuju minimalni zahtjevi za izgradnju punionica za električna vozila, kao i mjesta za opskrbu prirodnim plinom i vodikom, zahtjevi za informiranje korisnika, kao i način izvršavanja obveza izvješćivanja o provedbi mjera uspostavljanja infrastrukture za alternativna goriva.

Nakon usvajanja predmetnoga Zakona predviđeno je donošenje Nacionalnog okvira politike, kao i niz provedbenih mjera nužnih za učinkovito povezivanje prometa sa zaštitom okoliša i energetskom učinkovitosti.

Inače, za provedbu ovoga Zakona nije potrebno osigurati sredstva u Državnom proračunu, niti u proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Podsjetimo pritom kako raspoloživi resursi za razvoj infrastrukture alternativnih goriva u prometu postoje i u okviru instrumenata financiranja EU, prvenstveno Instrumenta za povezivanje Europe - CEF, ali i sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, posebno Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda.