Vlada prihvatila nacrt projekta pod nazivom „Projekt održivog razvoja hrvatskog željezničkog sektora„

Photo VRH-ulaz.jpg
Na današnjoj sjednici Vlade usvojen je zaključak o prihvaćanju Nacrta projekta pod nazivom „Projekt održivog razvoja hrvatskog željezničkog sektora „ kojim će se dati podrška restrukturiranju željezničkog sektora započetog u zadnje tri godine i održavanjem zadovoljavajuće razine usluge na željezničkoj mreži.

Procijenjena vrijednost projekta iznosi jednu milijardu kuna koja se planira financirati iz zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) uz državno jamstvo. Zajmovi bi bili direktno odobreni Društvima unutar željezničkog sektora za njihovo restrukturiranje, rješavanje otvorenih imovinsko-pravnih pitanja i rješavanje kritičnih investicija u željezničku infrastrukturu.

HŽ Putnički prijevoz i HŽ Cargo  pripremili su programe restrukturiranja koji se prije svega odnose na jače mjere smanjenja troškova bez ikakvih odgoda, a koji se trebaju dostaviti Europskoj komisiji (EK), dok HŽ Infrastruktura  revidira svoj plan poslovanja.

Naime, trenutno stanje željezničke mreže je izuzetno kritično, uključujući i  TEN-T koridore. Postoji jak rizik od gubitka dijela prometa i nastavka ograničenja logističkog lanca iz Rijeke ako se ne osiguraju usluge i funkcioniranje trenutne infrastrukture.

Prva faza programa hitnih ulaganja usmjerena je na uklanjanje značajnog postotka crnih točaka u sigurnosti i uklanjanje ograničenja brzine koja su navedena na najfrekventnijim dijelovima mreže, a što nije u rasporedu nadogradnje uz financiranje putem fondova EU-a. Nabava sigurnih željezničko-cestovnih prijelaza moguća je odmah ili po odobrenju projekta, a radovi mogu početi u prvom dijelu 2015.

Ovim projektom Vlada želi zaustaviti propadanje osnovne željezničke mreže i održavanje zadovoljavajuće razine usluge na osnovnoj mreži, održati usluge željezničkog prometa na stalnoj razini do završetka velikih projekata ulaganja koje financira EU, stvoriti prostor u državnom proračunu za sufinanciranje nepovratnim sredstvima EU za modernizaciju infrastrukture, te predmetni projekt omogućit će smanjenje operativnih troškova u svim Društvima, što će u konačnici smanjiti subvencije države u željeznički sektor.