Državna tajnica Nikolina Brnjac sudjelovala na Regionalnoj prometnoj investicijskoj konferenciji u Bugarskoj

Photo nsl dtNB-EKPROM 23-3_17.JPG

U Sofiji se od 23. do 24 ožujka održavala Regionalna prometna investicijska konferencija (Regional Transport Investment Conference) na kojoj je ispred Ministarstva mora, prometa i infrastrukture sudjelovala državna tajnica za promet, Nikolina Brnjac.

Dvodnevnu Konferenciju koja je okupila mnogobrojne stručnjake iz sektora prometa, predstavnike Europskog parlamenta, Vijeća Regija, Europskog ekonomskog i socijalnog vijeća, europske TEN-T koordinatore, predstavnike Europske investicijske banke (EIB) i mnoge druge, pozdravnim govorom otvorila je povjerenica Europske komisije za promet, Violeta Bulc.

Susret u Sofiji bio je prilika za otvaranje tema o novim inicijativama kojima bi se potaknuo daljnji razvoj prometne infrastrukture u Europi i olakšao prijelaz na učinkovit, siguran i održiv sustav mobilnosti. Govora je bilo i o specifičnim projektima prijevoza, u smislu investicijskih mogućnosti i zadovoljavanja odgovarajućih uvjeta te financijskim mehanizmima Plana ulaganja za Europu u sektoru prometa, s posebnim naglaskom na CEF Blending. CEF Blending je Poziv za dostavu projektnih prijedloga Instrumenta za povezivanje Europe, objavljen 8. veljače 2017. godine, kojim se predviđa financiranje projektnih prijedloga koji kombiniraju bespovratna sredstava s financijskim instrumentima i kreditima EIB-a.

Na Konferenciji je izlaganje održala i državna tajnica Nikolina Brnjac koje je istaknula kako je Republika Hrvatska uspješno uspostavila sustav za apsorpciju sredstava EU u sektoru prometa te je u skladu s prioritetima Europske unije, većinu prometnih investicija usmjerila na željeznički sektor, ekološki najprihvatljiviji oblik prijevoza. Navedena ulaganja višestruko će utjecati na razvoj gospodarstva, što će donijeti veću zaposlenost, uštedu vremena, ali i pomak od cestovnog prema željezničkom prometu te istodobno pridonijeti smanjenju emisija stakleničkih plinova i očuvanju okoliša. Također, istaknula je kako će planirana ulaganja u željeznicu u Republici Hrvatskoj slijediti razvoj TEN-T mreže željezničkih koridora.

Državna tajnica Brnjac osvrnula se i na dosadašnje sudjelovanje Republike Hrvatske u Instrumentu za povezivanje Europe (CEF) te spomenula kako se možemo smatrati vrlo uspješnim. Naime, Hrvatskoj je kroz prvi i drugi Poziv CEF-a odobreno 19 projekata u ukupnom iznosu od 349 milijuna eura, a s obzirom da je za sektor prometa na raspolaganju 456 milijuna eura, ovime je Hrvatska na 76% raspoloživog iznosa. Na trećem CEF pozivu koji je otvoren u listopadu 2016. godine, Hrvatska je prijavila ukupno 22 projekta, s procijenjenom vrijednošću od oko 190 milijuna eura.

Također, iz sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova i Kohezijskog fonda, Republika Hrvatska na raspolaganju ima 1,3 milijarde eura za investicije u promet, a koje će se odnositi na razvoj dostupnosti otoka, cestovnog, željezničkog i zračnog prometa te gradsko-prigradskog i regionalnog prometa.

Spomenimo na kraju kako su se sudionici dvodnevne Konferencije, koje su činili i međunarodni financijski stručnjaci, investitori i izaslanici nacionalnih promotivnih banaka, imali priliku upoznati i s novim inicijativama za prijevoz, kao što je program podrške za čistiji promet (Cleaner Transport Facility).