Vlada RH: Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (EU)

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (EU).

Naime, Zakon je bilo potrebno izmijeniti i dopuniti radi daljnjeg usklađivanja zakonodavstva RH s pravnom stečevinom EU u području socijalnih uvjeta za mobilne radnike u obavljanju djelatnosti cestovnog prijevoza. 

Podsjetimo pritom kako je na sjednici Hrvatskoga sabora 8. veljače 2017. godine, u prvom čitanju, prihvaćen Prijedlog zakona zajedno s primjedbom da se smanji visina novčane kazne za prekoračenje vremena vožnje u pojedinim slučajevima te je ista ugrađena u Nacrt konačnog prijedloga Zakona. 

Usvajanjem konačnog prijedloga Zakona uvodi se novo razvrstavanje povreda pravila prema težini povrede u najteže povrede, vrlo teške povrede, teške povrede i manje povrede te se na taj način predlažu prekršaji, te određuju visine novčanih kazni.

Također, dopunjuju se uvjeti koje mora ispunjavati radionica za tahografe za dobivanje dozvole za obavljanje poslova ugradnje i ispitivanja, provjere i pregleda tahografa te popravak i demontažu tahografa.

Ujedno se uvode i novi dodatni razlozi za ukidanje dozvola za rad radionice za tahografe.   

Istaknimo kako za provedbu ovoga Zakona nije potrebno osigurati sredstva u Državnom proračunu.