Uprava HŽ Infrastrukture prezentirala dosadašnje rezultate Programa restrukturiranja i najavila ulaganja u projekte željezničke infrastrukture

Photo nsl HZ INF press 9_12.jpg
Darko Peričić, predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture i članovi Uprave Marko Car i Nikola Ljuban danas su održali konferenciju za novinare na kojoj su prezentirali dosadašnje rezultate restruktuiranja HŽ Infrastrukture te govorili o aktualnim i planiranim projektima tvrtke financiranim iz EU fondova i vlastitim sredstvima, a kojima će se dizati kvaliteta željezničke infrastrukture.

Program restrukturiranja HŽ Infrastrukture dio je Programa restrukturiranja društava u HŽ Holdingu, koji se provodi temeljem Zaključka Nadzornog odbora HŽ Holdinga od 30. lipnja 2012., i Odluke Skupštine HŽ Holdinga od 3. srpnja 2012.

Također, istaknuo je predsjednik Uprave Peričić, u pripremi je i izmjena Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji, kojeg je Uprava HŽ Infrastrukture donijela 1. lipnja, a koji će uključiti i preuzimanje poslova i djelatnika iz HŽ Holdinga (54 radnika). HŽ Holding prestaje postojati zadnjim danom rujna, a dio djelatnosti i radnika prenosi ugovore o radu u HŽ Cargo i HŽ Putnički prijevoz, dok se dio radnika, kao i imovina, i obveze prenose na HŽ Infrastrukturu, kao pravnog slijednika.

Vlada je jučer dala suglasnost na podjelu HŽ Vuče vlakova, a do kraja mjeseca očekuje se davanje suglasnosti Vlade na prijenos udjela HŽ Putničkog prijevoza, HŽ Carga i HŽ Infrastrukture s Holdinga na Republiku Hrvatsku, te pripajanje Holdinga HŽ Infrastrukturi.

„Prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji utvrđeno je da je 650 radnika viška. Provodi se anketa o dobrovoljnom odlasku radnika na koju se za sada prijavilo oko 300 radnika, koji će sustav napustiti uz poticajne mjere. Prema Programu restrukturiranja u tri godine društvo bi trebalo napustiti dvije tisuće radnika“, rekao je Peričić.

Naglasio je pritom kako je Upava HŽ Infrastrukture sa svojim socijalnim partnerima 2. srpnja, prva u okviru HŽ grupe, ali i u cijeloj Hrvatskoj sklopila aneks Kolektivnom ugovoru za HŽ Infrastrukturu kojim je smanjila prava iz Kolektivnog ugovora. U dogovoru sa socijalnim partnerima odlučeno je da se ove godine neće isplaćivati regres i božićnice, da će se smanjiti broj dana godišnjeg odmora, zadržati postojeće cijene rada te smanjiti broj sindikalnih profesionalaca.

Uprava HŽ Infrastrukture sa svojim socijalnim partnerima potpisala je Sporazum o radno-pravnoj zaštiti radnika kojim su regulirani, između ostalog i kriteriji za zbrinjavanje viška radnika.

Vezano uz financijsku konsolidaciju, Darko Peričić je rekao kao je HŽ Infrastruktura tijekom kolovoza pokrenula nadmetanje za odabir financijske institucije, koja bi osigurala zajam u iznosu od 620 milijuna kuna, koji će imati za cilj sređivanje financijske likvidnosti, te realizaciju investicija.
 
Kartografski prikaz tekućih i planiranih projekata HŽ Infrastrukture do konca 2015. godine