HAKOM objavio predzadnji natječaj za izradu aplikacija u ovoj godini

Photo HAKOM logo.JPG
Danas je HAKOM objavio peto javno nadmetanje za izradu društveno korisnih aplikacija u ovoj godini. Izrada aplikacija je dio Programa razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima, a njihovom realizacijom se želi potaknuti razvoj širokopojasnog ekosustava u ruralnim područjima. Pri tome treba napomenuti da će internetske aplikacije moći koristiti svi zainteresirani građani, bez obzira na područje na kojem žive.

Peti ciklus realizacije prikupljenih ideja za korisne aplikacije je ujedno i pretposljednji u ovoj godini, a i u 2014. HAKOM namjerava nastaviti sa svojim programom realizirajući i preostale ideje odabrane nakon provedenih javnih poziva.

Natječaj je objavljen za izradu sljedeće dvije aplikacije:

Internetsko oglašavanje za osobe s invaliditetom - aplikacija zamišljena s ciljem uspostave besplatnog oglasnog prostora za osobe s invaliditetom, prvenstveno s područja posebne državne skrbi, brdsko planinskih područja i otoka, kako bi lakše plasirali svoje proizvode i usluge. Putem aplikacije namjerava se omogućiti i veće uključivanje osoba s invaliditetom u informatičko društvo te na taj način poticati samozapošljavanje.

Edukacija nastavnika u školama - aplikacija namijenjena organizaciji edukacije nastavnika u školama i ustanovama koje se bave prijenosom znanja iz osnova informatičke i digitalne pismenosti.

Natječaj je otvoren za sve zainteresirane pravne ili fizičke osobe, a krajnji rok za dostavu ponuda je 8. siječnja 2014.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na HAKOM-ovim internetskim stranicama na adresi: http://www.hakom.hr/default.aspx?id=63&nid=143