Vlada: Prijedlog zaključka o prihvaćanju Informacije o usklađenju temeljnog kapitala trgovačkog društva Autocesta Rijeka-Zagreb

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog zaključka o prihvaćanju Informacije o usklađenju temeljnog kapitala trgovačkog društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. (ARZ).

Naime, Ugovor o unosu prava u društvo između Republike Hrvatske (RH) i ARZ-a od 5.2.1998. godine u vrijednosti od 2.152.000.000,00 kuna kojim je Republika Hrvatska unijela u temeljni kapital društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. „pravo gospodarenja svekolikom izgrađenom infrastrukturom na odsječcima autoceste Rijeka - Delnice, Delnice - Kupjak, Karlovac - Zagreb" u suprotnosti je sa Zakonom o trgovačkim društvima. Zakon propisuje da se u temeljni kapital društva ne mogu unijeti prava koja u sebi sadrže i obveze i prenijeti ih u imovinu/vlasništvo Društva izvan režima davanja koncesije.

Sukladno Zakonu o obveznim odnosima navedeni ugovor jest ništetan, ako je predmet obveze nemoguć, nedopušten, neodređen ili neodrediv.

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture će u suradnji s DORH-om, DUDI-em i ARZ-om pokrenuti  postupak usklađenja. Usklađenje temeljnog kapitala ARZ-a omogućit će uspješno provođenje potrebnih statusnih i drugih promjena Društva u postupku monetizacije autocestovne infrastrukture u Republici Hrvatskoj.