Vlada: Odluka o davanju odobrenja na Godišnji program rada i Financijski plan Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2014.

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o davanju odobrenja na Godišnji program rada i Financijski plan Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2014. godinu.

Vezano za Godišnji program rada, i u 2014. godini težište aktivnosti Agencije bit će usmjereno na unaprjeđenje standarda sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa u Republici Hrvatskoj, a   značajan dio resursa Agencije bit će usmjeren na provedbu nadzora, certificiranja i licenciranja zrakoplovnih subjekata.

Financijskim planom za 2014. godinu planirani su ukupni prihodi u iznosu od 72.248.016,00 kuna, dok su najznačajniji prihodi po posebnim propisima koji iznose 42.133.080,00 kuna (naknade iz djelatnosti Agencije, rutnih naknada, te robnih i putničkih naknada), te prihodi od refundacija za povrat troškova iz rutnih naknada za doprinos/članarinu EUROCONTROL-u u iznosu od 26.521.060,00 kuna.

Rashodi Agencije planirani su u skladu s Godišnjim programom rada i uravnoteženi su s prihodima i iznose 72.248.016,00 kuna, dok se najveći rashodi odnose na članarine za podmirenje doprinosa Europskoj organizaciji za sigurnost zračne plovidbe – EUROCONTROL-u u iznosu od 27.722.407,00 kuna, te rashodi za zaposlene u iznosu od 25.538.040,00 kuna.

Investicijskim planom Agencije za 2014. godinu planirana su, pored ostalog, i sredstva za razvojne projekte Agencije sukladno Godišnjem programu rada za 2014. godinu, i s tim povezane studije, u iznosu od 20.969.900 kuna.

Naime, planiran je  početak realizacije dva velika razvojna projekta za koje je Investicijskim planom predviđen iznos od 20.000.000 kuna. Prvi razvojni projekt je Projekt za nabavu aviona (Special Mission Aircraft) koji bi služio za nadzor/letnu inspekciju radionavigacijskih sustava/uređaja iz zraka i ostale namjene predviđene Projektom, a drugi Projekt za nabavu poslovnog prostora koji podrazumijeva stjecanje vlastitog poslovnog prostora koji bi omogućio daljnji razvoj djelatnosti Agencije uz racionalnije korištenje resursa za tu namjenu.

Agencija će, tijekom 2014. godine, pripremiti sve relevantne dokumente, prije svega studije izvedivosti i predinvesticijske studije i dostaviti ih Vladi Republike Hrvatske, zajedno sa zahtjevom za davanjem suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje radi financiranja razvojnih projekta. 

Sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske, Agencija će pristupiti realizaciji predloženih razvojnih projekta.