Pristigle ponude za restrukturiranje HŽ Cargo

Photo hzCargo.jpg
U Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture pristiglo je sedam ponuda za sudjelovanje u postupku restrukturiranja društva HŽ Cargo d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu.

Iskaz interesa u obliku pisma interesa, poslala su slijedeća društva: DEAL d.o.o., Nexus Private Equity Partneri d.o.o. (za fond Nexus FGS), Quaestus private Equity d.o.o. ( za fond Quaestus Private Equity Kapital II) i Đuro Đaković Holding d.d., AT Kearney GmbH, Rail Cargo Austria AG, DB International GmbH, SC Grup Feroviar Roman S.A., Advanced World Transport (AWT) B.V.

Pristigle ponude pregledati će Povjerenstvo Ministarstva, a nakon čega će uslijediti daljnje konzultacije.

Podsjetimo, javni poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanje u postupku restrukturiranja društva HŽ Cargo d.o.o., koje je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture uputilo u ime Vlade RH, 8. siječnja 2013., uključuje i mogućnost stjecanja njegovih poslovnih udjela, a rok za podnošenje prijava bio je do 31. siječnja 2013. godine do 16.00 sati.