Završeno zasjedanje Odbora stručnjaka za prijevoz opasnih tvari željeznicom RID

Photo 1 minSHD-RID 23-11_15.JPG
U organizaciji Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture u Zagrebu je završena 5. Sjednica Odbora stručnjaka za prijevoz opasnih tvari željeznicom RID.

Na zasjedanju je sudjelovalo 70 predstavnika država članica Međuvladine organizacije za međunarodni prijevoz željeznicom (OTIF) i drugih srodnih vladinih i nevladinih organizacija iz područja prijevoza opasnih tvari.

Na sjednici su usvojeni svi radni materijali o kojima se tijekom tjedna raspravljalo i glasovalo, čime je zasjedanje uspješno privedeno kraju.

Uz sve pohvale na organizaciji posebno je oduševljenje kod sudionika skupa izazvao posjet pogonima tvrtke Končar – Električna vozila i razgledavanje novih vlakova društva HŽ Putnički prijevoz.

Podsjetimo, prijevoz opasnih tvari u Republici Hrvatskoj uređen je Zakonom o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07), a odnosi se na cestovni, željeznički i zračni promet te promet unutarnjim vodama. Prijevoz opasnih tvari u željezničkom prometu reguliran je Konvencijom o međunarodnom  željezničkom prijevozu te Protokolom o izmjenama i dopunama iz 1999. godine, čiji anex Dodatka C čini Pravilnik o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom – RID.

Predstavnici Republike Hrvatske redovito sudjeluju u radu OTIF-a i svojim aktivnostima pridonose stvaranju uvjeta za uklanjanje prepreka pri prelasku granice u međunarodnom željezničkom prometu.

Također, radom na usklađivanju jedinstvenih tehničkih standarda i drugih propisa Republika Hrvatska nastoji s državama članicama organizacije podići opću razinu interoperabilnosti željezničkog sustava te spriječiti potencijalno ugrožavanja ljudskog zdravlja i okoliša.

Stoga, osim što je omogućila razmjenu stručnih iskustava i znanja, organizacija skupa potvrdila je usmjerenost država sudionica na usvajanje mjera, standarda i postupaka važnih za razvoj područja prijevoza opasnih tvari, kako u Europi, tako i Republici Hrvatskoj.