Pet godina operativnog rada Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo

Photo ccaa_5god_nsl1.JPEG

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (HACZ) u ponedjeljak 10. ožujka prigodno je obilježila 5.godišnjicu operativnog rada. Obilježavanju godišnjice nazočili su ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić, pomoćnik ministra Dan Simonić, predsjednik i članovi Vijeća HACZ, predsjednici i članovi Nadzornih odbora tvrtki Croatia Airlines i Hrvatske kontrole zračne plovidbe, predstavnici MORH-a, MUP-a, zrakoplovne industrije i zaposlenici HACZ.

Direktor HACZ Omer Pita podsjetio je na važnije događaje iz života i rada Agencije u posljednjih pet godina, a istaknutim i zaslužnim zaposlenicima dodijeljena su priznanja. Govoreći o planovima u bližoj budućnosti, direktor Pita je naglasio kako će ove godine doći do reorganizacije HACZ sa ciljem što kvalitetnijeg i efikasnijeg poslovanja te njegove optimizacije. Također, znatno će biti prisutnija edukativna uloga HACZ spram zrakoplovne industrije te se planira veći broj tematskih radionica u suradnji sa industrijom. Projekt nabave višenamjenskog aviona sve više dobiva na značaju, jer se javlja sve veći broj potencijalnih korisnika čime bi se uštedjela znatna financijska sredstva. Uz to, poznato je da HACZ nema vlastite nekretnine, odnosno poslovni prostor te da se ove godine kreće i sa razvojnim projektom nabave vlastitog poslovnog prostora.

Od svog osnutka Agencija se suočila s brojnim izazovima i zahtjevima kako na međunarodnom planu tako i sređivanju stanja unutar zrakoplovne industrije u Republici Hrvatskoj. Da bi se uopće moglo pristupiti rješavanju svih problema bilo je nužno ustrojiti efikasnu organizaciju, znatno ojačati kadrovske kapacitete, definirati kriterije i standarde stručnosti osoblja, uvesti sustav kvalitete te u sklopu toga definirane interne procedure sukladno međunarodnim standardima, istaknuo je direktor Omer Pita u svom izlaganju i dodao kako je u proteklom vremenskom razdoblju Agencija ostvarila sve planirane ciljeve. Radi se o nekoliko strateških ciljeva koji su istovremeno bili i nacionalni interesi Republike Hrvatske.

Od samog početka rada 2009. HACZ je u samo godinu dana svog operativnog rada uspostavila standarde koji su eliminirali veliku većinu negativnih nalaza prikupljenih od strane europskih i ostalih međunarodnih institucija s područja civilnog zrakoplovstva u razdoblju prije osnutka HACZ. Konačnu potvrdu postignuća, HACZ je dobila nakon provedenog detaljnog audita od strane Europske agencije za sigurnost zračnog prometa EASA-e u rujnu 2009. godine.

U svibnju 2010. godine proveden je i audit Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva (ICAO) koja je provjeravala implementaciju i primjenu više Annex-a Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu. Prema rezultatima audita može se reći kako se Republika Hrvatska nalazi na razini rezultata većine zemalja članica EU što donedavno nije bio slučaj.

Zrakoplovne vlasti Sjedinjenih Američkih Država (FAA) utvrdile su, nakon obavljenog nadzora nad hrvatskom Agencijom za civilno zrakoplovstvo u vremenu od 12. do 16. srpnja 2010. godine te konzultacijskog sastanka održanog 1.i 2. prosinca 2010. godine, kako Republika Hrvatska udovoljava međunarodnim ICAO sigurnosnim standardima u zračnom prometu te su joj shodno tome dodijelile kategoriju „1“. To značajno poboljšanje u odnosu na prethodno stanje kad je Republika Hrvatska bila svrstana u kategoriju "2". Zbog kategorije „2“ hrvatski i američki zračni prijevoznici do tada nisu imali mogućnost uspostava izravnih linija na relaciji Republika Hrvatska – SAD. Stoga je svrstavanje Republike Hrvatske u kategoriju "1" doprinijelo jačanju gospodarskih, turističkih i kulturnih veza između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država.

Republika Hrvatska je do početka 2013. zatvorila prvu i drugu fazu prilagodbe Sporazuma o europskom zajedničkom zračnom prostoru (ECAA Agreement) što je bio jedan od uvjeta za zatvaranje pregovaračkog poglavlja "Prometna politika", prije ulaska Republike Hrvatske u EU. Time je, između ostalog, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo Republike Hrvatske neizravno dobila priznanje za uspješan rad na standardizaciji europske regulative s hrvatskim propisima na području sigurnosti zračnog prometa te nadzoru nad njihovom primjenom. Na području međunarodnih odnosa treba reći kako je Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo uspostavila vrlo dobre bilateralne odnose sa drugim međunarodnim agencijama, a prije svega sa EASA-om (Europska Agencija za sigurnost zračnog promet) gdje privremeno rade dvojica zaposlenika HACZ te EUROCONTROL-om (Europska organizacija za sigurnost zračne plovidbe).

Odlična suradnja je uspostavljena sa austrijskim zrakoplovnim vlastima AustroControlom, osobito kroz twinning projekt „Jačanje administrativnih i tehničkih kapaciteta u cilju omogućavanja učinkovitog provođenja aktivnosti HACZ i poboljšanja administrativnih i tehničkih kapaciteta Agencije za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova” financiranog u sklopu programa Europske unije za Hrvatsku IPA 2009. U regiji se osobito dobro surađuje sa crnogorskom Agencijom za civilno vazduhoplovstvo, a nedavno je potpisana suradnja i sa slovenskom Agencijom za civilno letalstvo. Sa više regionalnih agencija potpisan je Memorandum o razumijevanju“.