HACZ: Nadzorom nekomercijalnih letačkih operacija utvrđeno smanjenje broja nesukladnosti u odnosu na prošle godine

Photo ccaa logo.jpg
Na temelju svojih nadležnosti, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (HACZ), između ostalog, provodi nadzor nekomercijalnih letačkih operacija u Republici Hrvatskoj. Predmet ovog nadzora su rekreativne, sportske i letačke operacije za vlastite potrebe. Inspektori HACZ su do sada obavili nadzor na ukupno 18 aerodroma, registriranih površina i ostalih lokacija te je pregledano 30 zrakoplova u nekomercijalnim letačkim operacijama. Uz certificirane aerodrome, neke od nadziranih lokacija su i Čakovec, Nedelišće, Unije, Sinj, Lučko itd. Kod dva su zrakoplova utvrđene nesukladnosti za koje je inspektor procijenio da ne predstavljaju direktno ugrožavanje sigurnosti zračnog prometa.

Konkretno, riječ je o jednom hrvatskom zrakoplovu čiji je pilot otklonio nesukladnosti tijekom istog dana, te dokaze o tome dostavio inspektoru dok se drugi slučaj odnosi na inozemni zrakoplov o čijim su utvrđenim nesukladnostima izviještene civilne zrakoplovne vlasti matične države koje sada provode istragu.

Usporedbom rezultata nadzora provedenih tijekom ove godine, sa rezultatima nadzora u 2013. i 2012. godini, možemo zaključiti da je primjetno smanjenje broja utvrđenih nesukladnosti, što govori u prilog svrsishodnosti nadzora inspektora HACZ i povećanoj razini sigurnosne kulture pilota o nužnosti pridržavanja propisanih pravila letenja, s ciljem povećanja razine sigurnosti leta.

Naime, tijekom 2012. i 2013. godine, ovi su nadzori rezultirali brojnim zabranama obavljanja neovlaštenog komercijalnog zračnog prijevoza, izrečene su tri zabrane izvođenja letačkih operacija do otklanjanja utvrđenih nesukladnosti i izdano je nekoliko upozorenja pilotima zrakoplova kod kojih su utvrđene nesukladnosti za koje je inspektor procijenio da ne predstavljaju direktno ugrožavanje sigurnosti zračnog prometa, priopćeno je iz Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (HACZ).