Vlada RH: Usvojeno Godišnje izvješće o radu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2016. godinu

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Godišnje izvješće o radu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2016. godinu.

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) na temelju Zakona o elektroničkim komunikacijama podnosi Hrvatskom saboru i Vladi Republike Hrvatske Godišnje izvješće o svojem radu.

Godišnje izvješće HAKOM-a za 2016. godinu sadržava sve propisane podatke o aktivnostima na tržištima elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga i željezničkih usluga, koja HAKOM regulira, kao i izvješće o financijskom poslovanju HAKOM-a u 2016. godini.

Ukupni ostvareni prihodi HAKOM-a u 2016. godini iznosili su oko 77 milijuna kuna (što je za oko 3 posto manje u odnosu na 2015. godinu), dok su ukupni rashodi iznosili oko 82 milijuna kuna (što je za oko 20 posto manje od planiranog).

Ukupna ulaganja HAKOM-a za 2016. godinu iznose oko 15 milijuna kuna te su za oko 47 posto veća od ulaganja u 2015. godini.

Inače, tijekom 2016. godine HAKOM je naplatio oko 730 milijuna kuna prihoda u korist državnog proračuna Republike Hrvatske, i to na ime naknada za pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra, adresa i brojeva te naknada za ovlasti i dozvole.