AZTN odobrio program restrukturiranja Croatia Airlinesa

Photo ca airB.jpg
Vijeće Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja je na današnjoj sjednici, posljednjoj prije formalnog članstva Hrvatske u Europskoj uniji, donijelo odluku o odobravanju tri programa restrukturiranja među kojima je i program restrukturiranja Croatia Airlinesa (CA). Agencija je, prenosimo iz njihova priopćenja, ocijenila da su programi poduzetnika sukladni Zakonu o državnim potporama i Odluci o objavljivanju pravila o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje (NN, broj 20/2007).
Agencija je tako odobrila državnu potporu za restrukturiranje u iznosu od 1,181 milijardi kuna sadržanu u Programu restrukturiranja Croatia Airlines. Konkretno, riječ je dokapitalizaciji temeljem pretvaranja duga u vlasnički udjel po protestiranim jamstvima Ministarstva financija u iznosu od 1,020 milijardi kuna, pretvaranju duga u vlasnički udjel po neplaćenim obvezama prema Zračnoj luci Zagreb u iznosu od 46 milijuna kuna te subvenciji Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa u 2012. u iznosu od 115 milijuna kuna.
 
Agencija je ocijenila da Program restrukturiranja CA, pod uvjetom da se sve mjere iz Programa stvarno i provedu, na kraju razdoblja restrukturiranja predviđa potpunu promjenu modela poslovanja CA jer sadrži uvjerljive dokaze o dugoročnoj tržišnoj održivosti poduzetnika koja će mu omogućiti da vlastitim sredstvima uredno podmiruje sve svoje troškove, uključujući amortizaciju i financijske obveze.
 
Drugim riječima, poduzetnik jamči rentabilno poslovanje na način da će provesti unutarnje restrukturiranje odnosno provesti racionalizaciju poslovanja, povećati prihode kroz promjenu strukture flote te ujedno provesti i smanjenje flote, zatvaranje predstavništava u Austriji, Švicarskoj, Nizozemskoj, Velikoj Britaniji, BIH i Makedoniji te smanjenje broja zaposlenih.
 
Sukladno pravilima o dodjeli potpora za restrukturiranje, ali i kao dokaz vjere u vlastitu održivost, poduzetnik se obvezao da će u restrukturiranju sudjelovati s 761,6 milijuna kuna vlastitih sredstava, što predstavlja 40 posto troškova restrukturiranja. Vlastiti doprinos sastoji se od komercijalnih kredita bez državnog jamstva te prodaje imovine koja nije neophodna za nastavak poslovanja i postizanje održivosti. Konkretno, riječ je o prodaji zrakoplova Airbus i rezervnog motora, prodaji ovisnih društava, prodaji zemljišta i poslovnih prostora te prodaji slotova (prava slijetanja prema određenom rasporedu) na pojedinim zračnim lukama u Europi.
 
Također, poduzetnik se obvezao provesti kompenzacijske mjere ukidanjem određenih linija i smanjenjem broja letova na pojedinim linijama.  Ukupan trošak restrukturiranja iznosi 1,944 milijarde kuna, a Program restrukturiranja CA odnosi se na razdoblje 2011. do 2015.
„Nije bilo lako donijeti odluku vezanu uz ovo restrukturiranje, no Agencija je odobrila Program iz kojeg su sada uklonjeni svi nedostaci na koje smo ranije ukazivali. Program za nas predstavlja minimum koji treba osigurati rentabilnost budućeg poslovanja i sada je najvažnije da se preuzete obveze ozbiljno shvate i provedu. Valja napomenuti da Europska komisija i konkurenti CA  pozorno prati što se događa u ovoj kompaniji. Dobro je da su Uprava i Nadzorni odbor svjesni činjenice da je za CA restrukturiranje jedina šansa opstanka u ovome obliku. Ako se u tome ne uspije, slijedi privatizacija ili likvidacija“ – komentirala je Olgica Spevec, predsjednica Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja odluku o odobrenju programa restrukturiranja CA.
 
„Naravno da sam zadovoljan prihvaćanjem Programa restrukturiranja Croatia Airlinesa od strane AZTN-a, što znači da je naš zračni prijevoznik uspio dokazati kako ima snage zdravo poslovati, oslanjajući se na vlastite potencijale, ljude, pamet i naravno rad, a u toj inače danas teškoj tržišnoj utakmici i krizi koja je prisutna u zračnoj industriji“, naglasio je ministar Siniša Hajdaš Dončić i dodao: „Proteklih mjeseci svjedočili smo kako se neopravdano CA pokapa. Čak se u tu svrhu kao argument za predviđanja bankrota kompanije koristilo svako traženje nadopune dokumentacije od strane Agencije prema CA, a što je zapravo redovita procedura u ovakvom procesu donošenja odluka. No, upornim smo radom i uvažavajući realnost tržišta i datih ekonomskih okvira na kraju uspjeli dokazati kako se kroz dobar program restrukturiranja kompanija može postaviti na zdrave noge. Kako joj se može omogućiti novi start za budućnost. Ovo je jedna dobivena bitka iza koje i nadalje predstoji samo uporan rad i život u realnosti, njezino prihvaćanje i prilagođavanje prema zakonitostima tržišta i ekonomije. Vjerujem da će ljudi koji je vode i njezini zaposlenicima i nadalje zasukanim rukavima ustrajati prema konačnom cilju da Croatia Airlines iz restrukturiranja iziđe kao zdrava i potentna kompanija. Spas Croatia Airlinesa kao hrvatske zrakoplovne tvrtke ne znači samo njezino ozdravljenje, nego i spas svih sudionika u zračnom prometu, znači i jačanje turizma i gospodarstva te razvoja Hrvatske u cjelini. Nemojmo zaboraviti da se radi i o kompaniji koja je na visokom mjestu na ljestvici uspješnih izvoznika, zauzima sedmo mjesto među izvoznicima Republici Hrvatskoj.“
 
Podsjetimo, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture je 12. ožujka 2013. podnijelo  Agenciji zahtjev za dodjelom državne potpore za restrukturiranje poduzetniku Croatia Airlines, pretvaranjem duga u vlasnički udjel u iznosu od 1,067 milijardi kuna. S obzirom da zaprimljena dokumentacija nije bila dostatna za donošenje odluke, Agencija je 9. travnja 2013. uputila zahtjev Ministarstvu i poduzetniku za dostavom dodatnih očitovanja i dokumentacije. Dodatna očitovanja i zatraženu dokumentaciju Ministarstvo je dostavilo 10. svibnja 2013., ali je Agencija zaključila da te potpore nisu dovoljne odnosno da ne sadrže mjere restrukturiranja kojima bi se smanjili troškovi poslovanja i spriječio rizik gubitaka te da je vlastiti doprinos nedovoljan. Stoga je 28. svibnja Agencija                    
Ministarstvu i poduzetniku uputila  zahtjev za dostavom dodatnih očitovanja i dokumentacija. Izmjene i dopune Programa restrukturiranja dostavljene su 18. i 26. lipnja 2013.