Vlada: Ministar Siniša Hajdaš Dončić imenovan voditeljem Radne skupine za javne investicije

Photo VRH-ulaz.jpg
Na današnjoj sjednici Vlada je donijela odluke o osnivanju tri radne skupine, i to za javne investicije, fondove Europske unije, te poslovnu klimu i privatne investicije, a koje se osnivaju u okviru Koordinacije za gospodarstvo, koju vodi potpredsjednik Vlade i ministar regionalnog razvoja i fondova EU Branko Grčić.

Voditeljem Radne skupine za javne investicije imenovan je ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić, a u  svojstvu članova Radne skupine imenovana su još 22 člana.
Radna skupina za javne investicije osniva se u cilju pripremanja prijedloga Vladi RH za što bolje usklađivanje investicijskih planova, te poboljšanje poslovne učinkovitosti rada javnih poduzeća i ustanova koji značajno doprinose provedbi javnih investicija u Republici Hrvatskoj.

Zadaće spomenute Radne skupine su predlaganje Vladi RH zakonskih i drugih rješenja kojima će se omogućiti veći stupanj poslovne uspješnosti javnih poduzeća i drugih ključnih nositelja javnih investicija u RH, kontinuirano ocjenjivanje izvršenja investicijskih planova od strane ključnih nositelja javnih investicija u RH, te donošenje prijedloga s ciljem postizanja što većeg stupnja usklađenosti i sinergije u provedbi investicijskih planova među ključnim nositeljima javnih investicija u RH.
Radna skupina obavljati će navedene zadaće održavanjem sastanaka najmanje jednom u dva tjedna, a po potrebi i češće.

Stručne i tehničke poslove za Radnu skupinu za javne investicije obavljat će Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (CEI).

Voditeljem Radne skupine za fondove Europske unije imenovan je Jakša Puljiz, zamjenik ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije, dok je  voditeljem Radne skupine za poslovnu klimu i privatne investicije imenovan Ivan Vrdoljak, ministar gospodarstva.