Vlada prihvatila Odluku o načinu provedbe Projekta objedinjavanja svjetlovodne infrastrukture u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske

Photo VRH-ulaz.jpg
Na 132. sjednici Vlade prihvaćen je prijedlog Odluke o načinu provedbe Projekta objedinjavanja svjetlovodne infrastrukture u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske kojom se podrobnije uređuje način operativne provedbe Projekta.

Odlukom se utvrđuju obveze trgovačkih društava u većinskom vlasništvu RH i s njima povezanim društvima koja upravljaju svjetlovodnom infrastrukturom, a to su HAC, HC, ARZ, HŽ Infrastruktura, HEP, JANAF i PLINACRO za sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji po modelu podjele prihoda s društvom Odašiljači i veze d.o.o., koje je nositelj operativne provedbe Projekta. Ugovor se sklapa na razdoblje od 30 godina radi stavljanja viškova svjetlovodne infrastrukture na tržište u cilju omogućivanja daljnje provedbe Projekta.

Sklapanjem ovog ugovora prava i obveze infrastrukturnog operatora u odnosu na višak svjetlovodne infrastrukture prelaze na društvo Odašiljači i veze d.o.o., te se uređuje način na koji će se osigurati nastavak pružanja elektroničkih komunikacijskih usluga, davanja u zakup ili najam trećoj strani svjetlovodne infrastrukture trgovačkih društava nakon isteka postojećih ugovora s trećom stranom, a koji važe sve do njihova prestanka.

Također, ovom se Odlukom uređuje način korištenja svjetlovodne infrastrukture koja postane višak tijekom trajanja ugovora, a društvu Odašiljači i veze d.o.o. određuju se uvjeti korištenja svjetlovodne infrastrukture u pogledu sigurnosti sustava, uvjeta pristupa svjetlovodnoj infrastrukturi te obavljanja potrebnih radova.

Trgovačka društva obuhvaćena Projektom ne mogu produljivati postojeće, ni sklapati nove ugovore s trećom stranom, a koji se odnose na svjetlovodnu infrastrukturu, dok u slučaju promjene vlasničke strukture ili stečaja kojeg od navedenih društava prava i obveze iz ove Odluke ostaju obvezujuće. Za nadzor provedbe ove Odluke zaduženi su nadzorni odbori trgovačkih društava obuhvaćenih Projektom, koji su o tome dužni izvješćivati Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.

Projekt objedinjavanja svjetlovodne infrastrukture u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske pokrenut je temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske 17. siječnja 2013. godine s ciljem što kvalitetnijeg upravljanja viškovima svjetlovodne infrastrukture i njihove ponude na tržištu svima pod jednakim uvjetima, kako bi se omogućilo ostvarivanje strateških ciljeva razvoja širokopojasnog pristupa za građane i gospodarstvo.