Vlada: Uredba o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme

Photo VRH-ulaz.jpg
Uredbom Vlade o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme po prvi put se sustavno i na jednom mjestu u hrvatskom zakonodavnom okviru propisuju mjerila razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, što obuhvaća mjerila za izradu te uvjete i način planiranja u dokumentima prostornog uređenja, u dijelu koji se odnosi na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu.

Mjerila se razrađuju i donose ponajprije u svrhu poticanja novih ulaganja, a s ciljem ostvarivanja mogućnosti povezivanja svakoga građanina i poduzetnika u Republici Hrvatskoj na javnu elektroničku komunikacijsku mrežu.

Time se stvara potreban normativni okvir za provedbu ciljeva Vladine Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2012. do 2015. godine, kao što su visoki stupanj ravnomjerne pokrivenosti naseljenih područja u Hrvatskoj infrastrukturom širokopojasnog pristupa i ujednačeni razvoj svih hrvatskih regija, osobito u smislu razvoja digitalnih usluga i digitalnog gospodarstva, utemeljenog na dostignućima informacijskog društva.

Provedbom Uredbe koja neće iziskivati sredstva iz državnog proračuna uklonit će se prepreke razvoju i izgradnji komunikacijskih mreža nove generacije, a osobito pokretnih mreža 4. generacije (LTE), za koje su domaćim operatorima, kao prvima u regiji, nedavno dodijeljene dozvole za početak komercijalnog rada.