Vlada: Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.

Vijeće Agencije je na svojoj 35. sjednici održanoj 3. listopada 2014. donijelo Odluku o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Statuta Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.

Sukladno članku 6. stavak 3. Zakona o zračnom prometu Statut Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo donosi Vijeće Agencije, uz prethodnu suglasnost Vlade RH.

Budući je Zakon o zračnom prometu izmijenjen u listopadu 2013. godine, a potom i u srpnju 2014. godine potrebno je izmijeniti odgovarajuće odredbe Statuta (npr. mijenjaju se odredbe koje se odnose na nadležnost Agencije; na izmijenjene rokove za dostavu godišnjeg programa rada i financijskog plana te dostavu godišnjeg izvješća o radu i financijskog izvješća; izmijenjene uvjete za imenovanje direktora Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo te na promjenu izričaja u Zakonu, a vezano uz pristupanje Republike Hrvatske u punopravno članstvo EU; na promjenu izričaja „aerodromske naknade“ u „naknade zračnih luka“).