Vlada RH: Usvojen Zakon o kombiniranom prijevozu tereta s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

Photo VRH-ulaz.jpg

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila prijedlog Zakona o kombiniranom prijevozu tereta, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU).

Naime, postojeći Zakon o kombiniranom prometu potrebno je uskladiti s Direktivom Vijeća 92/106/EEZ, Direktivom Vijeća 2006/103/EZ i Direktivom Vijeća 2013/22/EU.

Pritom istaknimo kako je Europska komisija dana 16. lipnja 2016. godine odobrila tekst Nacrta prijedloga Zakona te je isti usklađen s Direktivom 92/106/EEZ i zahtjevima iz EU PILOT-a.

Naime, implementacijom spomenutih Direktiva u novi Zakon omogućit će se stvaranje pravnog okvira potrebnog za poticanje kombiniranog prijevoza tereta. Istim će se potaknuti daljnji razvoj prijevoza unutarnjim vodama, morem i željeznicom.

Pored navedenog, Zakon će jasnije definirati određene pojmove, prava i dužnosti pravnih osoba koje se bave prijevozom tereta.

Usvajanje novog Zakona neophodno je za preusmjeravanje na ekološki prihvatljivije oblike prometa, što će doprinijeti rasterećenju cestovnih pravaca, smanjenju posljedica prometnih nesreća, uštedi energenata, zaštiti zraka te smanjenju onečišćenja okoliša uslijed emisija stakleničkih plinova i zvučnog zagađenja.

Nadalje, Zakonom će se urediti udaljenosti, mjera poticaja i uvjeti za obavljanje prijevoza u kombiniranom prijevozu tereta, pri čemu će se dionicima istog ponuditi jeftiniji, dostupniji i ekološki prihvatljiviji način prijevoza.

Recimo i to, kako su za provedbu ovoga Zakona u projekcijama Državnog proračuna za 2017. i 2018. godinu osigurana sredstva u iznosu od 2 milijuna kuna.

S obzirom da se novi Zakon usklađuje s odredbama Direktiva EU, isti se donosi po hitnom postupku.