Državna tajnica Brnjac sudjelovala u radu Međunarodne stručne konferencije o kombiniranom prijevozu tereta

Photo nsl dtNB-KONF 29-5_18.jpg
Dana 29. svibnja 2018. godine u organizaciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture a prigodom ovogodišnjeg predsjedanja Republike Hrvatske Srednjoeuropskom inicijativom u Zagrebu je održana Međunarodna stručna konferencija o kombiniranom prijevozu tereta.

Međunarodnu stručnu konferenciju o kombiniranom prijevozu tereta otvorila je državna tajnica za promet u resornom Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Nikolina Brnjac koja je u svom pozdravnom govoru istaknula važnost razvoja kombiniranog prijevoza tereta ne samo za Republiku Hrvatsku već i za sve države članice Srednjeeuropske inicijative (u daljnjem tekstu: SEI).

Uslijedio je pozdravni govor predstavnice SEI tajništva, Elisabette Dovier u kojem se u samom početku osvrnula na povijesni razvoj i glavni cilj SEI-a u podržavanju tranzicijskih zemalja u njihovu procesu integracije s Europskom unijom.
 
Nakon uvodnih obraćanja uslijedile su i druge prezentacije Međunarodnih institucija i država članica SEI-a koji su istaknuli probleme s kojima se susreću dionici tržišta kombiniranog prijevoza. U tom pogledu svakako je naglašena važnost donošenja nove Direktive o kombiniranom prijevozu tereta, kojom bi se pokušali riješiti problemi kombiniranog prijevoza tereta.

U dijelu prezentacija razgovaralo se i o digitalizaciji transportnih dokumenata što bi pridonijelo bržem i jednostavnijem protoku tereta, novim inovacijama i tehnologijama,  mogućnostima, izazovima ali i prijetnjama razvoja intermodalnog transporta na području republike Hrvatske, regije zapadnog Balkana ali i šire.

Završno, cilj konferencije bio je razmijeniti znanja i iskustva država članica SEI-a, međunarodnih organizacija i ostalih dionika intermodalnog prometa kako bi se unaprijedio i promicao razvoj kombiniranog prijevoza tereta u Europi te pružile mogućnosti za ostvarivanje buduće suradnje u navedenom sektoru.

Podsjetimo kombinirani prijevoz tereta ispravlja neravnotežu između različitih vrsta prijevoza, promiče zaštitu okoliša ekološki prihvatljivijim vrstama prijevoza te olakšava i potiče mobilnost roba omogućujući rast produktivnosti i stvaranje pretpostavki za uravnotežen regionalni razvoj.

Dok se većina tereta prevozi cestom, ukupan udio željezničkog teretnog prometa i teretnog prometa na unutarnjim plovnim putovima i morem u Hrvatskoj i većini srednjoeuropskih zemalja ostaje nizak. Takav omjer ima negativan utjecaj ne samo na okoliš, već i na druge negativne vanjske troškove kao što su zagušenje prometa i nesreće.

Na konferenciji su prisustvovali predstavnici država članica SEI-a iz Austrije, Češke, Mađarske, Srbije, Slovenije i Hrvatske te predstavnici Veleposlanstva Republike Poljske u  Zagrebu, Veleposlanstva Češke Republike u Zagrebu, Veleposlanstva Italije u Hrvatskoj, Veleposlanstva Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj i Veleposlanstva Mađarske u Hrvatskoj kao i predstavnici Glavne uprave za mobilnost i promet Europske komisije (DG MOVE), Gospodarskog povjerenstva Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE), Prometnog opservatorija jugoistočne Europe (SEETO), Međunarodne unije poduzeća za željeznički i cestovni promet (UIRR), Zajednice za intermodalni transport i logistiku pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Dunavske komisije, Međunarodne komisije za sliv rijeke Save, nadležnih tijela državne uprave, akademske zajednice, lučkih uprava i luka, organizatori prijevoza, željeznički i cestovni prijevoznici te brodari.
 
PRILOG
CEI - prezentacije >>>
FOTOGALERIJA >>>