Obavljeni inspekcijski nadzori taxi prijevoza na području nekoliko većih gradova

Photo UPI w znacka.jpg

Sukladno Godišnjem programu rada Službe inspekcije cestovnog prometa, u dane 13. i 14. veljače te 20. i 21. veljače održana je akcija inspekcijskog nadzora taxi prijevoza putnika na području gradova Pula, Rijeka, Split, Osijek i Zagreb.

Akciju je poduzelo 15 inspektora cestovnog prometa koji su obavljali nadzor sukladno ovlastima iz Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta, te Prekršajnog zakona.

U akciji je uz inspektore cestovnog prometa ovog Ministarstva, sudjelovalo i 4 djelatnika iz Odjela za mobilni nadzor Carine koji sukladno svojim ovlastima uzimali i uzorke goriva iz nadziranih vozila.

Ovom akcijom obavljen je nadzor nad ukupno 28 vozila slijedom čega je sačinjeno 16 zapisnika, 1 službena bilješka, utvrđeno je 10 prekršaja te je izdano jedno Rješenje o isključenju iz cestovnog prometa, po gradovima kako slijedi:

- Pula / 3 nadzora, ni jedan prekršaj

- Rijeka / 4 nadzora, ni jedan prekršaj

- Split / 4 nadzora, 3 prekršaja

- Osijek / 2 nadzora, 1 prekršaj

- Zagreb / 15 nadzora, 6 prekršaja i 1 Rješenje o isključenju vozila.