Budućnost svjetskih radiokomunikacija priprema se u Zagrebu u organizaciji HAKOM-a

Photo nsl HAKOM 23-9_13.jpg
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) domaćin je međunarodnog skupa Europske konferencije poštanskih i telekomunikacijskih uprava (CEPT-a), koji se održava u hotelu Dubrovnik u Zagrebu od 23. do 26. rujna 2013. godine.

Skup predstavlja treći sastanak radne grupe naziva CPG-15 (Conference Preparatory Group-15), a bavi se pripremom i usklađivanjem europskih stavova za predstojeću Svjetsku radiokomunikacijsku konferenciju u 2015. godini u organizaciji Međunarodne telekomunikacijska unije (ITU).

Sastanak je otvorio dr. sc. Dražen Lučić, predsjednik Vijeća HAKOM-a, te je u uvodnoj riječi naglasio da je ovo jedna od najvažnijih grupa Odbora europskih komunikacija, jer će odluke donesene na Svjetskoj radiokomunikcijskoj konferenciji oblikovati budućnost radiokomunikacija u narednom razdoblju.

Na Svjetskoj konferenciji, organiziranoj svake četiri godine, odlučivat će se o globalnoj i regionalnoj namjeni radiofrekvencijskog spektra, što će odrediti smjernice buduće uporabe određenih tehnologija, a time i novih ulaganja. Na sastanku u Zagrebu pokušat će se dogovoriti zajednička stajališta kako bi europske zemlje nastupile jednoglasno i time osigurale zaštitu svojih interesa.

Najzanimljivije teme koje će biti raspravljane odnose se na „drugu digitalnu dividendu“ (694-790 MHz) te dodatni spektar za širokopojasni pristup internetu. Skup u Zagrebu broji preko stotinu predstavnika europskih regulatora, industrije i međunarodnih organizacija kao što su NATO, Eurocontrol ili EBU te radioamatera, priopćeno je iz Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije.