Vlada: Odluka o pokretanju postupka javnog prikupljanja ponuda za prodaju poslovnog udjela tvrtke Luka-Vukovar

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o pokretanju postupka javnog prikupljanja ponuda za prodaju poslovnog udjela tvrtke Luka-Vukovar, kojom se pokreće postupak javnog prikupljanja ponuda za prodaju 100% poslovnog udjela tvrtke Luka - Vukovar, ukupne nominalne vrijednosti 38.072.400,00 kuna.

Luka - Vukovar  je trgovačko društvo u 100% vlasništvu Republike Hrvatske. Osnovna djelatnost društva je obavljanje lučkih djelatnosti pretovara i usluga skladištenja robe, priveza i odveza brodova, te agencijskih usluga, a koncesija za obavljanje lučke djelatnosti dodjeljena je spomenutom društvu do 2026. godine.

Temeljni kapital tvrtke Luka - Vukovar iznosi 38.072.400,00 kuna, dok su  glavni korisnici usluga tvrtke gospodarski subjekti iz Republike Hrvatske, te sjevernog dijela Bosne i Hercegovine. Tako je 2013. godine tvrtka Luka-Vukovar ostvarila 13,5 mln. kn prihoda, i dobit od 264.800,00 kn (2012. g. prihod je bio 16,0 mln. kn, a u 2011. g. 14,7 mln. kn) uz 76 zaposlenih radnika.

Tvrtka Luka-Vukovar u cijelosti svoje poslovanje financira isključivo iz svojih prihoda s tržišta, te nema obveza po pitanju kreditnih zaduženja niti bilo kakvih drugih obveza prema financijskim institucijama.

U cilju povećanja zaposlenosti i iskorištenosti kapaciteta potreban je partner koji bio osigurao dodatne terete u luci. Isto tako, pokretanje razvojnih ciklusa u hrvatskim riječnim lukama, može se ostvariti ako se ovaj sustav integrira u intermodalnu transportnu mrežu.

Rok za podnošenje pisama namjere za iskazivanje interesa za kupnju poslovnog udjela iznosi 30 dana od dana objave poziva.

Također, usvojenom Odlukom zadužuje se CERP da nakon zaprimanja pisama interesa izradi procjenu vrijednosti Društva, te da dokumentaciju dostavi DUDI-u, dok se DUDI zadužuje da po zaprimanju dokumentacije izvijesti Vladu RH o iskazanom interesu, a radi donošenja odluke o početnoj cijeni i provedbi postupka javnog prikupljanja obvezujućih ponuda.