Imenovan novi direktor Zračne luke Rijeka Tomislav Palalić

Photo ZL-RI_12.jpg
Skupština Zračne luke Rijeka jučer je smijenila direktora Mladena Pasarića, te imenovala novog direktora Tomislava Palalića.

Dosadašnja uprava smijenjena je zbog kontinuiranih gubitaka, lošeg upravljanja, te zbog neprovođenja odluka Nadzornog odbora i skupštine.

Tomislav Palalić, novoimenovani direktor Zračne luke Rijeka diplomirani je inženjer aeroprometa sa dugogodišnjim iskustvom u tvrtkama Air Adriatic, Dubrovnik Airline, a do 2010. je radio i u Zračnoj luci Rijeka.