Vlada dala prethodnu suglasnost na Izmjene i dopune godišnjeg financijskog plana HAKOM-a za 2014. godinu

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune godišnjeg financijskog plana Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2014. godinu.

Prema članku 19. stavku 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama Vijeće Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) donosi godišnji financijski plan, kao i njegove izmjene i dopune, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske. Pritom je važno napomenuti da HAKOM nije korisnik državnog proračuna.

Slijedom navedenoga, Vlada Republike Hrvatske donijela je 12. prosinca 2013. godine Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji financijski plan HAKOM-a za 2014. godinu. Izmjene i dopune godišnjeg financijskog plana HAKOM-a za 2014. godinu usvojene su zbog ispunjavanja zakonske obveze prijenosa viška prikupljenih sredstava u odnosu na ostvarenje financijskog plana iz prethodne kalendarske godine u tekuću kalendarsku godinu, u skladu s člankom 16. Zakona. Prijenos viška neutrošenih sredstava HAKOM-a u sljedeću kalendarsku godinu u skladu je i s odredbama mjerodavne pravne stečevine Europske unije (Direktiva o ovlaštenjima 2002/20/EZ i 2009/140/EZ).

Višak prikupljenih sredstava iz 2013. godine iznosi ukupno 17.974.981,00 kuna. Ovim Izmjenama i dopunama godišnjeg financijskog plana HAKOM-a za 2014. godinu raspodjeljuje se višak prikupljenih sredstava na tri dijela, i to: iznos u visini od 342.500,00 kuna za konzultantske usluge, i to revizije regulatornog financijskog izvješća davatelja univerzalne usluge HP – Hrvatske pošte d.d., odnosno za usluge revizije modela računovodstvenog razdvajanja, troškovnog računovodstva i regulatornog izvješća davatelja univerzalne usluge za 2012. godinu; iznos u visini od 17.092.481,00 kuna za Program razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima; te iznos od 540.000,00 kuna za ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja, odnosno za saniranje krova na objektu Kontrolno-mjerne postaje Zagreb, u kojem se nalaze HAKOM-ove antene i mjerna oprema.