U Ministarstvu održan 108. sastanak ABIS rotacijske grupe

Photo nsl MMPI-IAS 7-4_17.JPG
Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte bila je domaćin 108. sastanku ABIS rotacijske grupe koji je održan u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Glavni fokus usmjeren je na aktivnosti u okviru Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (ICAO), a posebno u cilju osiguranja zastupljenosti predstavnika ABIS grupe u stalnim tijelima ICAO (Vijeću, Komisiji za zračnu plovidbu, Odboru za zračni prijevoz, Odboru za zajedničku potporu, Financijskom odboru, Odboru za ljudske potencijale, Odboru za pitanja nezakonitog ometanja, itd.).

Suradnja unutar Grupe obuhvaća i pitanja od zajedničkog interesa koja otvore druga tijela kao što su Europska konferencija civilnog zrakoplovstva, Europska agencija za sigurnost zračnog prometa, EUROCONTROL i sl..

ABIS rotacijska grupa predstavlja skup zrakoplovnih vlasti Republike Austrije, Kraljevine Belgije, Republike Hrvatske, Irske, Velikog Vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Portugalske Republike i Švicarske Konfederacije i koja za cilj ima uspostavu bliske suradnje po pitanjima ključnim za razvoj civilnog zrakoplovstva.

Glavne teme 108. sastanka ABIS rotacijske grupe bila su izvješće članice ICAO Vijeća ispred ABIS rotacijske grupe, Annemarie Smith Floch, izvješće člana ANC-a, Christiana Schulthessa te rasprava o problematici koja se odnosi na regulatorne zahtjeve i pristup tržištu.

108. sastanak ABIS rotacijske grupe otvorio je pomoćnik ministra, Jure Šarić, a sastankom je predsjedao Fintan Towey, čelnik zrakoplovnih vlasti Irske koja predsjeda grupom u ovom trogodišnjem razdoblju, od 2016. do 2019. godine.