U Krapini održan okrugli stol „Iskoristimo šanse – izbjegnimo tržišne opasnosti u djelatnosti cestovnog prometa“

Photo nsl UPI - KR 26-11_13.JPG
Okrugli stol pod nazivom „Iskoristimo šanse – izbjegnimo tržišne opasnosti u djelatnosti cestovnog prometa“ održan je u prostorijama ŽK Krapine, na kojem su uz prijevoznike sudjelovali i zamjenik župana za gospodarstvo Anđelko Ferek – Jambrek, načelnik Sektora cestovnog prometa MPPI Ante Nevešćanin sa suradnicima, voditelj Službe inspekcije cestovnog prometa MPPI Saša Šolman, član Uprave Tahohraf d.o.o. Denis Špac, direktorica Sektora za promet i veze HGK Ljubica Herceg te predstavnici Obrtničke komore KZŽ, Porezne uprave PU Krapina i Policijske uprave Krapinsko-zagorske.

Direktorica ŽK Krapina, Sanja Mihovilić spomenula je kako ukupni prihodi djelatnosti prijevoza robe i putnika čine 5,5% ukupnih prihoda poduzetništva Krapinsko - zagorske županije. Tom djelatnošću se bave 72 tvrtke, odnosno 242 obrta. Prosječna neto plaća iznosi 3.535 kn.

Na tešku situaciju u putničkom prometu osvrnuo se voditelj Strukovne grupe putničkog prometa gosp. Krunoslav Kroflin, koji je kazao kako su posljednjih godina autobusni prijevoznici prisiljeni ukidati pojedine linije zbog manjka putnika. Naime, prodaja putničkih karata više ne pokriva troškove prijevoza. Cestovni promet je važan segment gospodarstva, ali i života u cjelini, istaknuo je voditelj Strukovne grupe teretnog prometa Branko Firšt. Iako imamo najbolje opremljeni vozni park u Europi, premalo smo tržište i teško možemo konkurirati europskim prijevoznicima. Ipak, prijevoznici koji su se pravovremeno pripremali za tržište EU danas bilježe pozitivne rezultate.

O aktivnostima Inspekcije cestovnog prometa RH u EU govorio je voditelj Službe inspekcije cestovnog prometa MPPI Saša Šolman. Predstavio je pravni okvir djelovanja inspekcije, te spomenuo kako je u tijeku Saborska procedura donošenja novog zakona o Inspekciji cestovnog prometa. Također, predstavio je projekt Twinning čiji je cilj unaprijediti sigurnost cestovnog prometa u RH i ojačati kapacitete MPPI i ostalih uključenih tijela u skladu s propisima EU iz područja socijalnog zakonodavstva. Spomenuo je kako će RH dana 28. studenog 2013. godine postati punopravna članica ECR – a (Euro Controle Route), udruge cestovnih inspekcijskih službi koje zajedno rade na poboljšanju sigurnosti prometa na cestama, održivosti razvoja komercijalnog prijevoza, omogućavanju tržišnog natjecanja i poboljšanju uvjeta rada u 2 cestovnom prijevozu putnika i tereta, a sukladno aktivnostima vezanim uz poštivanje odredbi postojećih propisa.

Član uprave Tahograf d.o.o. Denis Špac govorio je o generacijama digitalnih tahografa čija je obveza propisana za sve članice EU, a koju je RH preuzela još 2009. godine. Prisutne je upoznao i s budućom generacijom digitalnih tahografa, tzv. „pametnim tahografima“ koji će bilježiti podatke o lokaciji korištenjem funkcija satelitske pozicije vozila, omogućiti bežičnu komunikaciju radi efikasnijeg nadzora te uspostaviti univerzalni interfejs za komunikaciju sa primjenom inteligentnih transportnih sistema.

Predviđeni rok uvođenja “pametnog tahografa” je 2018. godina. Načelnik Sektora cestovnog prometa MPPI Ante Nevešćanin smatra kako je ulazak RH u EU prijevoznicima donio brojne prednosti. Pozvao je prijevoznike da sve nedoumice s kojima se susreću u svakodnevnom poslovanju mogu uputiti na info e-mail Ministarstva. Također je spomenuo kako će profesionalni vozači putničkog prometa od 1. srpnja 2015. godine, odnosno vozači koji obavljaju teretni prometa od 1. srpnja 2016. godine, trebati imati upisan „KOD 95“ u vozačku dozvolu ili kvalifikacijsku karticu za vozača. „Kod 95“ upisuje se na temelju Svjedodžbe o stečenim početnim kvalifikacijama ili na temelju Svjedodžbe o periodičkoj izobrazbi. Popis Centara za osposobljavanje nalazi se na stranicama MPPI.

Kako za sada u Krapinsko – zagorskoj županiji ne postoji ovlašteni centar za osposobljavanje, potrebno je potaknuti Veleučilište ili auto-škole da u svoje programe uvrste takav oblik obuke, kako bi se prijevoznicima omogućila pravovremena edukacija na području Županije. Kako Krapinsko – zagorska i Zagrebačka županija plaćaju najviše premije osiguranja u RH, sve veći broj prijevoznika ali i vlasnika osobnih vozila osiguravaju svoja vozila u područjima manje zone rizika. Dosadašnji pristup izračuna zona rizika obaveznog osiguranja vozila je opterećenje za stanovnike naše Županije te gospodarstvenike koji posluju na području Županije. HGK ŽK Krapina, Obrtnička komora KZŽ i Krapinsko zagorska županija posljednih godina blisko surađuju u rješavanju ovog problema koji nas stavlja u neravnopravni položaj u odnosu na druge stanovnike RH.

Također, uz pomoć nadležnih institucija potrebno je pokrenuti rješavanje pitanja ukidanja zabrana prometovanja teretnih kamiona u dane vikenda u Sloveniji, te uvođenje jedinstvenog uređaja za naplatu cestarina u cijeloj Europi. Navedeni problemi otežavaju poslovanje, povećavaju troškove i smanjuju konkurentnost prijevoznika naspram konkurencije iz EU i zemalja u okruženju. Stoga su nužni dijalozi i dogovori prijevoznika s nadležnim institucijama (MMPI, osiguravajuća društva, cestovni koncesionari, nositelji javnih ovlasti i dr.), jer se jedino međusobnom suradnjom mogu postići pozitivni pomaci i povećati konkurentnost prijevoznika.